מרכז חזן במכון ון ליר מציג: אלו הדברים שהופרטו השנה

במסגרת פרוייקט הדיון בהפרטה שהוא עורך מזה זמן, מציג מכון ון ליר יוזמה חדשה: מעקב שנתי אחר הפרטות

מתוך המבוא לדוח:

מטרת הדוח היא להציג תמונה כוללת של מהלכי הפרטה והלאמה שנעשו על ידי ממשלת ישראל בכל התחומים בשנת 2010 . זה דין וחשבון ראשון מסוגו הסוקר באופן תמציתי שלושים מהלכי הפרטה ושני מהלכי הלאמה, ולמרות ההבדלים בין הנושאים והגופים האחראים לכל נושא — התמונה המצרפית מצביעה על המדיניות הנוהגת.

כאמור, הדוח כולל שלושים מהלכי הפרטה ושני מהלכי הלאמה, בשבעה תחומים שונים: חברות ממשלתיות, חינוך, בריאות, עבודה ורווחה, קרקעות, סביבה, דיור: רפורמה בתכנון ובנייה, ביטחון, סוגיות רגולציה: הפרטה של הפיקוח והבקרה.
לקריאת הדוח המלא

Tags: , , , , , , , , , , , ,

3 Responses to “מרכז חזן במכון ון ליר מציג: אלו הדברים שהופרטו השנה”

  1. זוהי עבודת קודש שחורה.

  2. […] This post was mentioned on Twitter by Hanan Cohen and עבודה שחורה , kereneubach. kereneubach said: RT @blacklabor: http://ow.ly/3LCsN מכון ון-ליר מציג: אלו הדברים שהממשלה הפריטה השנה. שבת שלום […]

  3. יוסי הגיב:

    בין כל הדברים החשובים שעומדים על סדר יומה של הממשלה, משום מה נשמט ענין עקרוני וחשוב מאין כמוהו, הן לתועלת החברה במדינת ישראל והן למען התקציב המצומק, והוא: הפרטת בתי הדין הרבניים. יש להגיש בדחיפות הצעת חוק לשולחן הכנסת לבתי דין פרטיים, בו תישלל האפוטרופסות הבלעדית של קומץ אנשים עם משכורות ותקציבי ענק, על מיכלול החיים של אזרחי המדינה. די להפקרות הפוליטית שהשתלטה על המדינה מאז ימי בן גוריון כדי לרצות (ר' פתוחה) פוליטקאים מהמפד"ל, והמשיכה בכל ממשלות ישראל עד לאחרונה, כדי לרצות פוליטקאים מש"ס. די!!!
    יש להפריט את בתי הדין הרבניים וכל קהילה בישראל תהיה רשאית להקים בית דין לעצמה, ללא תקציבים ממלכתיים, ואותו בית דין יפסוק לאנשי קהילתו מי יהודי ומי נשוי וכו'. ומכאן ואילך חסל סדר מיהו יהודי!

Leave a Reply