אולמרט בחקירה – תגובת המשמרת הצעירה

על רקע הדיווחים על חקירת ראש הממשלה מארגנת המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה החתמת חברי מרכז בדרישה לכינוס מרכז המפלגה


אל: חברי המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה

הנדון: קריאה לכינוס ישיבת מרכז דחופה

חברי המשמרת שלום,

בתקופה זו מתנהלת חקירה כנגד ראש ממשלת ישראל, מר אהוד אולמרט.

מצב זה מקשה על הממשלה להתנהל כנדרש ולקבל הכרעות גורליות והציבור מאבד את אמונתו בממשלה.

מפלגת העבודה יושבת בממשלה על- מנת לקדם את ענייני השלום, הביטחון והאג'נדה החברתית ונוכח ההתפתחויות הללו אין המפלגה יכולה להמשיך ולפעול למען השגת מטרות אלו.

בימים אלה הקמנו מטה, בשיתוף חברי כנסת ואישים בכירים במפלגה, הקורא לכנס את חברי מרכז המפלגה לדיון וגיבוש החלטה בנוגע להמשך ישיבת המפלגה בקואליציה.

אבקש את עזרתכם בהפצת העצומה הרצ"ב, והחתמת חברי מרכז המפלגה.

אנו זקוקים לכל עזרה על- מנת לקדם נושא חשוב זה.

שלכם,

מעיין אמודאי

יו"ר המשמרת הצעירה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליהונתן מאייר בטלפון: 8872174- 050

הערת המערכת:
לאור ניסיון העבר (וינוגרד, ברק וכו') קצת קשה להאמין שמישהו במערכת הפוליטית עוד מייחס משמעות להצהרה "על תנאי" שתתקבל במרכז, אבל לפחות יהיה לטלויזיה מה לצלם

Tags: , ,

Leave a Reply