חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

הסגל האקדמי הזוטר יוצא למאבק

נושאים זכויות עובדים ותעסוקה ב 5.05.08 23:51

שיאון קורן, יו"ר הפורום המתאם של ארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות מציג את סטטוס המאבק לתנאי העסקת הסגל הזוטר והמורים מן החוץ. הארגונים דורשים את קבלת מתווה ות"ת ויולי תמיר לפשרה בין דרישות המורים ובין ראשי האוניברסיטאות

4.5.2008

לכבוד

חברי הסגל האקדמי הזוטר:

דוקטורנטים, מסטרנטים ומורים מן החוץ באוניברסיטאות

שלום רב,

הנדון: פתיחת המאבק לשינוי תנאי העסקתנו

בחודשים האחרונים פועלים באינטנסיביות ארגוני הסגל האקדמי הזוטר בכל האוניברסיטאות לשיפור תנאי העסקה של כלל חברי הסגל. מאמצינו הובילו את שרת החינוך להביע תמיכה בעמדתנו ואף להציע מתווה פשרה לפתרון הבעיות המרכזיות. להלן רקע מפורט על הנושאים העומדים לדיון ומהלך ההתרחשויות.

1. ניסיונות קודמים למו"מ – מזה זמן רב שאנו מנסים לבוא בדין ודברים מול ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות) בעניין תנאי העסקתם של המורים מן החוץ (ממ"ה) ועוזרי ההוראה (מסטרנטים). לצערנו עד לאחרונה, כל פניותינו, כולל לפני ובמהלך שביתת הסגל הבכיר, לא נענו. רק לאחר הכרזת סכסוכי עבודה ואיום בצעדים ארגוניים ניאותו האוניברסיטאות להתחיל במו"מ לפני כשבועיים.

2. דרישות מרכזיות – בתמצית, עמדת הפורום המתאם היא כי ראוי לבטל את מסלולי העסקה של עוזרי ההוראה והמורים מן החוץ במתכונתם הנוכחית, בעיקר בשל השכר הנמוך, והפיטורין בקיץ (ראו נספח 1). ביחס לכל מסלולי הסגל הזוטר, כולל דוקטורנטים, יש לשנות את המתכונת של כתבי מינוי שנתיים וסמסטריאליים לכתבי מינוי "פתוחים", שאינם קצובים בזמן מראש.

3. שחיקת שכר – הסגל האקדמי הזוטר טרם קיבל את הפיצוי בגין שחיקת שכר חברי הסגל האקדמי הזוטר – שלא עודכן מאז שנת 2001 – אותו קיבלו חברי הסגל האקדמי הבכיר. מבחינתנו, עניין זה אינו נושא למו"מ, ואנו מצפים כי הוא יוסדר לאלתר, טרם תעיב סוגיית ההצמדה בצורה חריפה על יחסי העבודה בינינו לבין האוניברסיטאות. הבהרנו כי נפתח בצעדים ארגוניים (עיצומים ושביתות) במידה ולא יעודכן שכר הסגל הזוטר בשיעורים והמועדים שבו עודכן שכר הסגל הבכיר.

4. מתווה הפשרה של ות"ת – לפני כשלושה חודשים החל תהליך של הידברות בין ות"ת (הוועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה) לבין "הפורום המתאם", בליווי שרת החינוך ונציגיה, שהסתיים בגיבוש מתווה פשרה (להלן, "מתווה ות"ת") להסדרת תנאי העסקתם של מורים מן החוץ ועוזרי הוראה באוניברסיטאות, אשר זכה לתמיכת שרת החינוך, פרופ' יולי תמיר וועדת החינוך של הכנסת.

המתווה מציע מהפכה בהעסקת ממ"ה ועוזרי-הוראה, ומעבר ל-12 חודשי שכר לכולם, עם זכויות סוציאליות ואקדמיות, ע"פ דרגות השכר המקובלות של מסלולי הסגל האקדמי הזוטר (ראו נספח 2). מתווה ות"ת אינו אופטימלי, אך הוא נותן מענה סביר למרבית הסוגיות. עלותו המוערכת של המתווה היא זניחה ביחס לעלויות הסכמי השכר שנחתמו לאחרונה עם הסגל האקדמי הבכיר, כ-50 מ' ₪ (לעומת כ-650 מיליון ש"ח עלות הסכמי הסגל הבכיר) ואף קטנה מעלות שכרם של חריגי השכר באוניברסיטאות.

5. עמדת האוניברסיטאות – לצערנו, תגובת האוניברסיטאות, עד כה, כולל בפגישתנו האחרונה, הייתה דחייה של מתווה הפשרה, ודיבורים על תוכנית "חליפית" שמתעלמת מעוזרי ההוראה, מתעלמת מעדכון שכר הסגל הזוטר, ומציעה "הפרד ומשול" מעליב למורים מן החוץ: העסקת רובם בהתאם לתנאים הפוגעניים הנוכחים (העסקה קבלנית ב"יחידות הוראה, במשך 8 חודשים בשנה), ו"פריסת שכר" למיעוט שעיקר עבודתו באוניברסיטה + תוספת שכר זעומה.

6. פתיחת המאבק – מכיוון שהאוניברסיטאות נכשלו בגיבוש הצעה סבירה, אנו רואים את עקרונות מתווה ות"ת בתור ההצעה הרצינית היחידה לדיון, וניאבק על יישומה, תוך תיקונים מתבקשים לדעתנו. במקרה ולא תוותר בידנו הברירה, נאלץ לגרום לשיבושים וזעזועים במהלך התקין של סמסטר ב' – ואם יהיה צורך גם של סמסטר הקיץ ושל שנת הלימודים הבאה. זאת עד שיעודכן שכר הסגל הזוטר; תבוטל חרפת הפיטורין בקיץ של הממ"ה ועוזרי ההוראה; ועד שישונו שאר הסעיפים הפוגעניים במסלולים אלה, תוך יצירת מדרג סביר של שכר לכלל הסגל האקדמי הזוטר שימנע פיטוריי דוקטורנטים בטענה שהם "יקרים מדי".

חברים, נקרתה בפנינו שעת כושר לשפר את הדרוש תיקון מזה זמן רב. המצוקות התקציביות בשנים האחרונות וקיצוצי התקנים (זוטר ובכיר) רק מחזקים את הצורך הדחוף בשינויים אלו. הסגל האקדמי הזוטר נחוש להיאבק על שינוי, ממנו תצא נשכרת כלל מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

בברכה,

שיאון קורן

יו"ר הפורום המתאם

נספח 1: הצורך בשינוי מסלול עוזרי ההוראה והמורים מן החוץ

אנו סבורים כי ראוי לבטל את מסלולי עוזרי ההוראה והמורים מן החוץ במתכונתם הנוכחית. לבטל, שכן שכר עוזרי הוראה נושק לשכר המינימום (לרוב מלמטה), ונדרש במקרים רבים להשלמה לשכר המינימום, כשהוא מוגדר כ-60% משכר אסיסטנט א' – דרגת השכר הנמוכה ביותר של דוקטורנט. למיטב ידיעתנו, אין בשום מקום במסלול האקדמי פער כה גדול בדרגות השכר (הפער המקובל הוא כ-15%). פער כה גדול גורם כבר כיום לפיטורי דוקטורנטים והחלפתם במסטרנטים "זולים", עניין המהווה גם נזק אקדמי לאוניברסיטאות. סברנו כי יש להעסיק עוזרי הוראה כאסיסטנטים (ייתכן שבדרגה נמוכה יותר מהקיימת של אסיסטנט א'), כמובן שבמשך 12 חודשי העסקה – ללא הפיטורים בקיץ הנהוגים כיום.

לעניין מסלול ההעסקה הפוגעני של המורים מן החוץ (ממ"ה), אנו סבורים שיש לבטלו לאלתר, בשל החרפה שהוא מעטה על האקדמיה ובשל הנזקים שהוא גורם למועסקים בו. חשבנו כי בסיס טוב למו"מ היא תוספת של ארבעה חודשי שכר עבור הקיץ, במהלכו הם מפוטרים אף שהם מחויבים בעבודה במהלכו, ותוספת הזכויות הסוציאליות והאקדמיות המקובלות. ביחס לנושאים אחרים, שעוסקים במעמדם האקדמי והמוסדי של המרצים "מן החוץ", סברנו כי טרם בשלה השעה להעלותם כדרישה מחייבת, אם כי היינו שמחים לדון בהם אתכם.

ביחס לכל מסלולי ההעסקה של סגל אקדמי זוטר, כולל דוקטורנטים, מסטרנטים וממ"ה, אנו סבורים כי יש לשנות את המתכונת של כתבי מינוי שנתיים וסמסטריאליים לכתבי מינוי "פתוחים", וזאת ללא העלאת דרישות כגון קביעות, מתוך מטרה להתרחק מהדיון אודות הגמישות הניהולית בהעסקת סגל אקדמי.

נספח 2: מתווה ות"ת

עיקרי הצעת ות"ת (טיוטת 6 בפברואר 2008):

* ממ"ה: תשלום לממ"ה ע"פ טבלאות השכר (דרגת שכר, ולא מסלול) של הסגל האקדמי הזוטר, ללא תוספת הוותק.

* יישום החל משנה"ל תשס"ט.

* זכויות סוציאליות ואקדמיות מלאות, כמקובל במסלולים אלה, יחסית לאחוז המשרה (ללא מינימום).

* ההמרה אמורה להתבצע לפי החישוב המקובל ל-FTE הנוהג כיום בחישוב משרת ממ"ה וסגל זוטר כאחד: 8 שעות הוראה למשרה מלאה.

* המתווה איננו חל על חברי סגל אקדמי בכיר במשרה מלאה באוניברסיטאות. המתווה אינו מבצע כל הבחנה אחרת בין המועסקים כיום במסלול הממ"ה.

* דרגות השכר אינן מקנות קביעות ומשאירות חופש פעולה להנהלות האוניברסיטאות

* עוזרי הוראה: 12 חודשי שכר לפי השכר החודשי הנוהג כיום (60% משכר אסיסטנט א' X 18/22 = הנע סביב שכר המינימום).

* איסור על העסקה לפי שעות, או שלא במסגרת מסלולי ההעסקה הקיימים.

* קיבוע סטנדרד ארצי לחישוב המשרות במסלולי הסגל האקדמי הזוטר.

עלותו המוערכת של המתווה ביחס לכל הממ"ה ועוזרי ההוראה הייתה זניחה ביחס לעלויות הסכמי הסגל האקדמי הבכיר, כ-50 מ' ₪, לפני ההצמדה לשכר הסגל הבכיר, ומתוך הנחה כי על האוניברסיטאות כבר מוטלות עלויות שינויי החקיקה האחרונים (צו ההרחבה לעניין הפנסיה, פיצויי פיטורין), מתוכם כ-10 מ' ₪ עלות עוזרי ההוראה.

לטוב ולרע, אין במתווה משום גיבוש מסלול אקדמי חדש, ומטעם זה גם לא הובחנו בו הבחנות בין ממ"ה יכלו לקבל מינוי של סגל בכיר וכאלה שלא, או כאלה שעיקר עיסוקם אקדמי, וכדומה, ממש כפי שהבחנות אלה אינן קיימות כיום.

הפורום המתאם, ראה הצעה זו כהוגנת, אם כי פרמטרים מרכזיים בה התקבלו באכזבה רבה (לדוגמה, פריסת הליך המעבר למסלולים החדשים ל-3-5 שנים, הוויתור הזמני על תוספת הוותק, העדר התייחסות להסדרת המעמד האקדמי של הממ"ה – להבדיל משאלת דרגת השכר ותנאי השכר שלהם), קיבוע מסלול עוזרי ההוראה במתכונתו (למעט נושא הקיץ), ועוד.

אנו רואים במתווה ות"ת הצעה "הוגנת", בשל העובדה כי משמעותו היא תוספת שכר עבור הקיץ, ורכישה בפועל של הזכות לקיים יחסי עובד-מעביד על כל המשתמע מכך, תוך שמירה על העיקרון של תוספת שכר בגין תקופה זו (אם כי תוספת קטנה בהרבה מ-4 חודשי שכר נוספים לממ"ה, דרישתו המקורית של הפורום).

מובן כי נדחה כל תוכנית חליפית שלא תהווה הצעה הוגנת, ע"פ אותם הפרמטרים על-פיהם שפטנו את הצעת ות"ת, אשר היא כשלעצמה מהווה כאמור פשרה מצד הפורום המתאם.

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , ,

תגובה אחת

  1. מאבק המרצים מן החוץ - המאבק היחיד שיש לי » הרהורים של אבא :

    […] הפתרון החליפי – זה שעליו נאבקים ארגוני המרצים מן החוץ, ושבו תומכים שרת החינוך וור"ה – הוא פתרון שאינו אידיאלי, אך נותן מענה מבני לבעיה. הפתרון הזה כולל טיפול שורש בתנאיהם של המרצים מן החוץ, תוך התייחסות לבעיות במבנה העסקה זה ומתן פתרון. הדגש בדרישות הפתרון הוא על שיפור השכר, על תנאים סוציאליים ראויים ובעיקר על משכורת של 12 חודשים בשנה – כך שמשרת מורה מן החוץ תהפוך להיות משרה שאפשר להתפרנס ממנה בכבוד. (המתווה לפתרון כאן). […]

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.