חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

מאיר שטרית, תן עצמאות לתושבי ירוחם

נושאים מכתבים, שיכון ושלטון מקומי ב 4.05.08 6:00

עורך הדין יהונתן יצחק, פונה לשר הפנים, מאיר שטרית, ומבקשו שלא לאשר את הארכת כהונת הועדה הממונה במועצה המקומית ירוחם, ולקיים את בחירות במועדן

1 במאי, 2008

לכבוד
שר הפנים, מר מאיר שטרית

בפקס: 5666376 – 02 וברשום
רחוב קפלן 2, ירושלים 91950

שר נכבד,

הנדון : בקשה שלא להאריך את כהונת הועדה הממונה במועצה המקומית ירוחם וקיום הבחירות לרשות המקומית במועדן

בשם מרשי, מר יעקב בנישתי, הריני לפנות אליך כדלקמן:1. לאחרונה התבשרו מרשי ויתר תושבי ירוחם, באמצעות כלי התקשורת, על כוונתך להאריך את כהונתה של הועדה הממונה (הועדה הקרואה) בירוחם וכן להאריך את תקופת כהונתו של העומד בראשה, מר עמרם מצנע, כל זאת לתקופה של שנתיים נוספות.

2. הארכת כהונת הועדה הממונה לתקופה של שנתיים נוספות משמע ביטול הליך הבחירות המוניציפאליות במועצה המקומית ירוחם בחודש נובמבר 2008, שהינו מועד הבחירות לרשויות המוניציפאליות ברחבי המדינה. 3. לנוכח פנייתך, הודיע לאחרונה ראש המועצה הנוכחי, מר עמרם מצנע, כי הוא מסכים להארכת הכהונה המוצעת ולדחיית מועד הבחירות לרשות המקומית.

4. יובהר מיד כי מרשי וכן תושבים רבים בירוחם מתנגדים למהלך חד צדדי של הארכת כהונת הועדה הממונה במקום קיום ההליך הדמוקרטי במועד שנקבע.5. הכלל המקובל והידוע הוא שמינויה של ועדה ממונה הינה אופציה (העומדת לרשות שר הפנים בתנאים הקבועים בפקודת העיריות) שיש להשתמש בה במשורה ובמקרים חריגים ביותר.

6. על אחת כמה וכמה כשמדובר בהארכת כהונה של ועדה ממונה שמונתה לפני כשנתיים וחצי ואשר עמדה בכל המטרות על אחת כמה וכמה כשמדובר בהארכת כהונה של ועדה ממונה שמונתה לפני כשנתיים וחצי ואשר עמדה בכל המטרות שהוצבו לה, ובהן, בין היתר, השגת איזון תקציבי ברשות ותשלום משכורות לעובדי הרשות.

7. מר מצנע העיד לאחרונה כי אחד מהשיקולים העיקריים המנחים את החלטתך להארכת כהונת הועדה הממונה הינה "שמירה על היציבות הכלכלית בעיר". בכל הכבוד, שיקול זה, חשוב וראוי ככל שיהיה, אינו רלבנטי כלל במכלול השיקולים הנוגעים להמשך פעילות הועדה הממונה. למעשה, מהמועד שבו השיגה הועדה הממונה את היציבות הכלכלית המדוברת, סיימה הועדה את תפקידה ושמירה על היציבות הכלכלית נתונה בידי אותו גורם שייבחר בבחירות דמוקרטיות לרשות המקומית.

8. ההחלטה בדבר המשך כהונתה של הועדה הממונה והעומד בראשה הינה מסוג ההחלטות השלטוניות הדורשות ביצוע איזון בין זכויות ועקרונות יסוד. מצד אחד, עומדת זכות היסוד של האזרח לבחור ולהיבחר בהליך דמוקרטי ומנגד עומדת חובתה של הרשות השלטונית המרכזית להבטיח כי תושבי הרשות לא ייפגעו כתוצאה מתפקודם הלקוי של נבחריהם.

9. נסיבות מינויה של הועדה הממונה בשנת 2005 ומצב הדברים כיום אינם דומים כלל וכלל. בעוד שערב מינויה של הועדה הממונה עמדה מועצה מקומית ירוחם בפני קריסה כלכלית ולקתה בחוסר תפקוד עד כדי אי יכולת העברת תקציב ברשות, הרי שכיום המציאות הפוכה ותחלואי העבר תוקנו.

10. לפיכך, לא דין איזון שנעשה במועד מינויה של הועדה הממונה כדין האיזון הנדרש ממך כיום, כשר הפנים, על מנת על מנת להמשיך את כהונת הועדה.

11. בעוד שבעבר נטה המאזן להעדפת שמירה על זכויותיהם של תושבי הרשות מפני תפקודם הלקוי של נבחריהם, הרי שכיום ביצוע איזון דומה צריך בוודאות להביא להעדפת שמירה על זכותם של התושבים לבחור ולהיבחר בהליך דמוקרטי.

12. למרבה הצער, החלטתך מהווה למעשה הצהרה גורפת הקובעת מראש כי כל גוף ו/או מועמד שייבחרו ע"י תושבי ירוחם לא יתפקדו כראוי ולא יצליחו לשמור על יציבות כלכלית עד כי אין מנוס מהמשך כהונתה של הועדה הממונה.בכל הכבוד, לא ניתן לקבל עמדה שכזו !

13. כבר הוכח בעבר לא פעם כי המועצה מקומית ירוחם, בראשות נבחריה, מסוגלת לנהל את ענייניה בהצלחה רבה, ולראיה זכייתה בפרסים שונים כגון פרס ישראל לחינוך ופרסי יופי וקבלת ציונים לשבח בקשר להתנהלותה הכספית.

14. בהמשך לדברים האמורים לעיל, יהיה זה נכון להביא את דבריה של כב' הנשיאה דורית בייניש בהחלטתה על מינוי הועדה הממונה בירוחם במסגרת בג"צ 10769/05 ברוך אלמקייס ואחרים נגד שר הפנים ואחרים:
"המצב בו מתנהלת רשות מקומית בידי ממונים מטעם שר הפנים אינו המצב האופטימאלי הרצוי לרשות מקומית. בעיקרון, תושבי הרשות זכאים לנהל את ענייניהם המוניציפאליים כאשר בראש השרות עומד נבחר ציבור הנהנה מאמונם… לא נותר אלא לקוות שתקופת הביניים בה מכהנים הממונים מטעם השלטון המרכזי תהא תקופה מועילה להבראתה של ירוחם, וכי היא תצא לעצמאותה המוניציפאלית מחוזקת ויציבה" (הדגשה לא במקור- של הח"מ).

15. וברוח דברים אלו ומאחר ואין כל עוררין בדבר הבראתה של המועצה המקומית ירוחם, הגיעה העת כי תושביה ייהנו מעצמאות מוניציפאלית וממימוש הזכות לבחור ולהיבחר. כמובן שאין כל מניעה כי מר עמרם מצנע ייטול חלק בהליך הדמוקרטי ויעמיד את מועמדותו לראשות מועצת ירוחם במסגרת הבחירות, בדומה לשאר המועמדים.

16. מן הראוי שאותו מנגנון הקבוע בסעיף 9א. לחוק יסוד: הכנסת, לפיו תקופת הארכת כהונת הכנסת לא תעלה על הזמן המתחייב מהנסיבות המיוחדות המונעות קיום בחירות לכנסת, יחול גם בענייננו, וזאת לאחר שאותן נסיבות מיוחדות שבעטין מונתה הועדה הממונה השתנו ואינן רלבנטיות עוד.

17. מרשי מבקש ומאמין כי תחזור בך מהחלטתך להאריך את מינויה של הועדה הממונה בירוחם, שאם לא כן ישקול מרשי פניה לערכאות החוקיות המתאימות לשם ביטול ההחלטה וקיום הבחירות המקומיות בירוחם במועדן.

18. לבסוף יצוין כי בימים אלו ממש חותמים מאות ויותר מתושבי ירוחם על עצומה הקוראת לביטול החלטתך בדבר המשך מינויה של הועדה הממונה ודחית מועד הבחירות.

בכבוד רב ובברכה,
יהונתן יצחק, עורך דין

העתקים:
ח"כ אופיר פינס, יו"ר ועדת הפנים של הכנסת וחברי ועדת הפנים
מר אריה בר, מנכ"ל משרד הפנים
עו"ד יהודה זמרת, היועץ המשפטי של משרד הפנים
מר דודו כהן, מנהל מחוז דרום במשרד הפנים
עו"ד אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון

—————————————-
לקריאה נוספת:
כן לבחירות דמוקרטיות בירוחם
בחירות דמוקרטיות בירוחם – אינטרס של כולנו
דיקטטורה חיננית – בבלוג של יהונתן קלינגר

נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
תגיות: , , , , , ,

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.