משמרת מחאה מול משרד ראש הממשלה: הגז שייך לציבור

מחר עומד ראש הממשלה לארח את ראשי תאגידי הגז לדיון על המלצות ועדת ששינסקי. משמרת המחאה תעמוד ברחבה מול משרד ראש הממשלה בקריית הממשלה בירושלים בשעה 13:00


לא, אדוני ראש הממשלה! הגז שייך לציבור!

ראש הממשלה יקבע:

הכרעה היסטורית או כניעה נוספת למסע האיומים וההסתה של תאגידי הגז

מחר, יום ג', 11.1.2011, בשעה 13:00 עומד ראש הממשלה לארח את ראשי תאגידי הגז, לדיון על המלצות ועדת ששינסקי. אין זו הפעם הראשונה שנושאים בעלי חשיבות ציבורית כה רבה, נדונים בחדרי חדרים בין ראשי ממשלה ושרים לבין ראשי תאגידים ואילי הון – ואת הציבור לא שומעים.

משמרת מחאה

פעילי פורום פעולה אזרחית, אגודות סטודנטים וארגונים חברתיים וקהילתיים רבים נוספים – יתכנסו ברחבה שמול משרד ראש הממשלה בירושלים, כדי למחות על הדרתו של הציבור מהשיח על גורלם של אוצרות הטבע השייכים לו.

מתכנסים מחר, יום ג', בשעה 13:00 בדיוק,

ברחבה שמול משרד ראש הממשלה, קריית הממשלה, ירושלים.

מצטיידים בחולצת המאבק ובשלטים ומקפידים על הוראות המשטרה.

ההפגנה ברישיון ועל כולנו לכבד את תנאיו.

לפרטים, אפשר לשלוח מייל אל: action@israel-restart.com

או לטלפן אל:   יוני    0545492195

תמר  0528020848

נמרוד 0507441006

תזכורת קצרה על מהות ומטרות המאבק

שוווים של מאגרי הגז הטבעי שמול חופי ישראל מוערך בכ-300 עד 500 מיליארד דולר(!!!), מתוכם נחשפו עד כה מאגרים בשווי של כ-140 מיליארד דולר ("ים תטיס" – 5 מיליארד דולר, "תמר" – 45 מיליארד דולר, "לוויתן" – 90 מיליארד דולר). ההכנסות העצומות הצפויות משדות הגז האלה, טומנות בחובן סיכוי היסטורי עצום לחברה הישראלית.

ברווחים העצומים מהגז הטבעי, תוכל ישראל לממן תכניות ארוכות-טווח ומקיפות למיגור העוני, לביסוסו מחדש של מעמד ביניים איתן ורחב ולהבטחת איכות חיים ורמת חיים טובה לכל אזרחי ישראל. זאת ע"י השקעת הרווחים העצומים מאוצרות הטבע שלנו בשדרוג איכותם, רמתם ונגישותם לכל האזרחים, של מערכות החינוך, הבריאות והרווחה, בשיפור דרמטי באיכות חייהם של כל הגמלאים והקשישים, בבניית דיור ראוי לבודדים ולמשפחות, בשיקום ההשכלה הגבוהה, באימוץ מדיניות לאומית לתעסוקה והשבה לעבודה, בהגנה על הסביבה, בפרישת מערכות תחבורה ציבורית מודרנית בכל הארץ ועוד.

אך יש מי שמנסה למנוע זאת מהציבור. תאגידי הגז לא בוחלים בשום אמצעים, חוקיים וכאלה שקיים חשש כבד שאינם חוקיים, כדי לנסות ולהמשיך את התעשרותם המוגזמת והבלתי מרוסנת, לשמור את רוב הרווחים בקופתם – על חשבון אזרחי ישראל.

התנהלות הממשלה והכנסת בשבועות הבאים (ינואר-פברואר 2011), תכריע האם אכן ימומש סיכוי ההיסטורי וחד פעמי זה לניצול מקורות מימון ברי-קיימא שיושקעו ביצירת מפנה חברתי דרמטי, או האם יהיה כאן מקרה נוסף בו מוותרת המדינה על אוצרות הטבע של אזרחיה ועל רווחת הדור הזה והדורות הבאים – לטובת התעשרות בלתי מרוסנת וחסרת פרופורציה של אילי הון וברוני גז.

חשוב לעקוב אחר הודעות מטה המאבק באתר פורום פעולה אזרחית

www.israel-restart.com

Tags: , , , , , ,

3 Responses to “משמרת מחאה מול משרד ראש הממשלה: הגז שייך לציבור”

 1. משקיעקטן בנפטוגז הגיב:

  כפל המס ועיוותים נוספים שיצרה ועדת ששינסקי, ואפליית המשקיעים הקטנים מול חברות הגז

  1. כידוע, ועדת ששינסקי מטילה על שותפויות הגז מס רווחי יתר בגובה 50% שיגבה מרובם הגדול של ההכנסות, בנוסף לתמלוג המדינה של 12.5% ולמס חברות. עובדה פחות ידועה היא, שהמדינה מטילה באופן ייחודי על חלקם של היחידים בשותפויות כפל מס של 45% מס הכנסה כרווח מעסק. כתוצאה מכך ה-GT – מדד רווח המדינה הכולל בהגדרתו (בכל העולם) את כלל המיסוי, ולפיכך משמש כבסיס להשוואה בין מדינות – מגיע לכ75%, כאשר נטל המס על המשקיע הקטן גבוה משמעותית מהנטל על חברות הגז. זאת בנגוד לטענת הוועדה שה-GT צריך להגיע ל60% בלבד, וצריך להשתוות למקובל במערב. לכן ברור שגם אם מאמצים את המלצות הוועדה אסור שגובה המס יעלה על 60%, או כל שיעור GT אחר שימצא כנכון לישראל ע"י מקבלי ההחלטות. לכן אנו מבקשים לקבוע בחקיקה סעיף שגובה כלל המיסוי המרבי שיגבה מהיחידים המשקיעים בשותפות לא יעלה על שיעור ה-GT שימצא כראוי.

  2. שאלה עקרונית נוספת שצריכה להישאל על רקע המלצת הוועדה לבטל את הטבת ניכוי האזילה היא מדוע ריווחי משקיעים פרטיים מנפט וגז ממשיכים להיות מוגדרים כרווח מעסק החייב ב45% מס? כל הצד העסקי מבחינתם נבע בעבר מניכויים עסקיים בהשקעות בחיפושי נפט, מתוך כוונת המחוקק להיטיב עמם, ובוטל ע"י הוועדה כשביטלה את זכותם לניכוי אזילה וצמצמה כמעט לאפס את ניכוי השקעה בחיפושי נפט. מה שונה לאחר ששינסקי השקעה ביחידות השתתפות מהשקעה בכל מניה בכל תחום שהוא? לכן אין כל צידוק להמשיך לנכות מריווחי המשקיעים מס כעל הכנסה מעסקֿ, שכן כל ההסדרים הכספיים וההוצאות נעשים במסגרת השותפות ולא עוברים כלל לרמת היחיד.

  3. שאלה עקרונית וכללית שצריכה להישאל היא בדבר הוגנות ההמלצות לעומת כלל מגזרי המשק בקשר לאי קיזוז הפסדי העבר, שנגרמו מחיפושים שכשלו בכלל שטחי הזיכיונות, מרווח בזיכיון בו צלחו לבסוף, ובקשר להכרה רק בחלק קטן מההשקעות להפקת נפט וגז. כיצד יתכן שההמלצות בשותפויות היבשה, למשל, תוחמות הכרה בהוצאות לפיתוח חזקה לסכום של 100 מליון דולר בלבד כשעלויות הפיתוח של מספר רב של בארות כנדרש לפיתוח החזקה יכול להיות גדול פי כמה? בכל תחומי העסוק של חברות במשק אין מגבלה כל כך חמורה ומקפחת שההגינות מחייבת לבטלה.

  4. טענות אלה אינן גורעות מאי הסכמתנו הרעיונית להמלצות הוועדה הנוכחיות של אי החרגת חזקות קיימות והתנגדותנו למסקנת הוועדה (השגויה לדעתנו) בדבר הGT הראוי לישראל. כוונתנו שגם אם חלילה ההמלצות תיושמנה יש לתת את הדעת לעיוותים החמורים שהן יוצרות ולתקנן. במצב שנוצר, המשקיע הקטן בסקטור האנרגיה בישראל מופלה לרעה באופן חמור ביחס לכל עמיתיו במערב. לכפל המס אין אח ורע, אין היגיון ואין הצדקה.

  בכבוד רב,

  וינברגר דוד

 2. טובי הגיב:

  סוף כל סוף התגשמה עוד סיבה וסיבה גדולה באמונה שלנו באלהי ישראל, שזו אכן ארץ זבת חלב ודבש, עם חשיפת הגז
  יש לעלות לכל אזרח במדינה מיידית את איכות החיים עכב גילוי הגז שנשלח לנו
  במתנה ע"י ה' , אין לגנוב מאיתנו האזרחים היהודים ממה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, זה אולי אפילו לקחת סיכון.
  שיהיה לנו האזרחים הישראלים מזל טוב עם גילוי הגז ובהצלחה!

Leave a Reply