בית-ספר "חברותא" – האם קיבל רישיון בנוהל תקין?

תגובת דוברות משרד החינוך, לשאילתא אודות הוועדה שבפניה היה צריך להביא את האישור להפעלת בית-ספר "חברותא"

מאת: מערכת עבודה שחורה

בי"ס חברותא – בקשה לשאילתא בחשד לחריגה מנהלים

גם חה"כ שלי יחימוביץ' וגם מערכת "עבודה שחורה" לא רוו נחת מההכרה של משרד החינוך בביה"ס הפרטי "חברותא". אנו מעבירים לידי חברת הכנסת מידע שהגיע למערכת וממנו עולה חשש לכך שההכרה בביה"ס נעשתה תוך עקיפת סמכות של ועדה מוסמכת לנושא, ומבקשים את התערבותה

לקריאה נוספת

בעקבות המידע על אישור רישיון הפעלת בית ספר לחברה לתועלת הציבור –  "חברותא", כתב איתי אשר

מ"עבודה שחורה" לח"כ שלי יחימוביץ מכתב ב-18 בנובמבר 2010, התוהה על קבלת הרישיון תוך חריגה מנהלי משרד החינוך.

לשכת ח"כ שלי יחימוביץ הפנתה שאלה בעניין לדוברות משרד החינוך ולהלן תגובת ליטל אפטר, דוברת משרד החינוך:

"מה שמופיע בפנייה זו לא הועדה שמאשרת בתי ספר. מה שמופיע בפנייה היא ועדה שמאשרת בתי ספר ניסויים ייחודיים- שמשמעות הדבר שאלה בתי ספר שהאגף מכיר בייחודיות שלהם ומלווה את התהליך.

בעניין חברותא- מדובר בקבלת רישיון להקמת בית הספר- לאחר שמשרד החינוך לא הכיר בהם להענקת רישיון להקמת בית הספר הם פנו לועדת ערר עליונה בראשות שופט.

אם כך- מדובר בדברים נפרדים, ועל כן הפנייה של חברותא לא הגיעה לוועדה לאישור בתי ספר ניסויים אצל גנית ויינשטיין"

מערכת עבודה שחורה מודה לח"כ שלי יחימוביץ' ולע"פ לורה טלינובסקי על עזרתן בבירור מול משרד החינוך.

Tags: , , , ,

One Response to “בית-ספר "חברותא" – האם קיבל רישיון בנוהל תקין?”

  1. דליה הגיב:

    משרד חינוך הגיש ביום חמישי שעבר לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להאריך את המועד שבו ניתן לערער על החלטת ועדת הערר להעניק רישיון לבית הספר הפרטי "חברותא"…………..
    …………………………… מחברותא נמסר בתגובה: "ככל הידוע לנו המועד להגשת הערעור חלף, ולפיכך אין לנו עניין להתנצחות נוספת בנושא".http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1207540.html

Leave a Reply