חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

פנייה לבג"צ: ועדת חקירה לתמלוגים ששילמו האחים עופר

נושאים איכות השלטון, חדשות ב 4.11.10 6:00

הפעיל החברתי יצחק ג'קי אדרי, עובד קבלן לשעבר במפעלי ים המלח, עתר לבג"צ  נגד רה"מ בנימין נתניהו, שר האוצר יובל שטייניץ ושר התשתיות עוזי לנדאו על רקע הליך הגישור בין המדינה וכימיקלים לישראל

הסבר קצר על העתירה בכתבה כאן. בג"צ קבע כי על המדינה להשיב לעתירה עד 1 בנובמבר (שכבר עבר).  להלן הנוסח המלא של העתירה:

עתירה למתן צו על תנאי ובקשה למתן צווי ביניים

מוגשת בזה עתירה למתן צו על תנאי כנגד המשיבים בבקשה שיבואו ויתנו טעם מדוע לא תוקם וועדת חקירה ממלכתית לבדיקת קונצרן מפעלי כימיקלים לישראל בע"מ, שעניינה בדיקת התנהלות משרדי הממשלה מול חברת כימיקלים לישראל בע"מ מתוקף החזקת מניית זהב בקונצרן. מניית הזהב של המדינה בכי"ל מקנה למדינה זכויות ותמלוגים לקופת המדינה ע"פ נוסחה שנקבעה בזיכיון. ממשלת ישראל ומשרד האוצר פעלו לאורך שנים מול כימיקלים לישראל בע"מ, מפעלי ים המלח בע"מ, חברת הברום בע"מ, רותם אמפרט בע"מ וחברת תרכובות ברום בע"מ לקבלת התמלוגים המגיעים למדינה מכרייה והפקת מחצבים מים המלח וממישור רותם. בשנת 2005, בעקבות תלונה שהגשתי למר ירון זליכה החשכ"ל במשרד האוצר, נפתחה חקירה שנוהלה ע"י ברלב ושות', רואי חשבון שנשכרו ע"י המדינה לבצע את החקירה בהתאם לתלונתי. שיתפתי אתם פעולה בצורה נאותה. בשנת 2010 שכרה המדינה את שירותיו של משרד עו"ד פישר-בכר-חן ושות' אשר פנו אלי להמשך החקירה, שיתפתי איתם פעולה תוך חשש כבד.

בעקבות תלונתי והחקירות שנוהלו, התקבלה החלטה במשרד האוצר לפתוח בתהליכי גישור מול כימיקלים לישראל בע"מ. לקבלת התמלוגים המגיעים למדינה. (להלן: "ההחלטה")

כמו כן מוגשת בזה: בקשה למתן צו ביניים שיורה למשיבים, עד להכרעה בעתירה זו, להימנע מליישם את ההחלטה, ולשמור על המצב הקיים. אני מציין כבר בפתח הדברים כי יש לכאורה חשדות כבדים לעבירות פליליות העולות מדו"ח ברלב ושות', רואי חשבון, וניגוד אינטרסים חמור בהתקשרות המדינה עם משרד עו"ד פישר-בכר-חן ושות'.

כמו כן מוגשת בזה: בקשה למתן צו ביניים שיורה למשיבים לפרסם את דו"ח "ברלב" המצוי בידי משרד האוצר ברבים ע"פ חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998.

תמצית העתירה:

 1. עניינה של עתירה זו, בהחלטת משרד האוצר, ללכת להליך גישור מול כימיקלים לישראל בע"מ, הליך גישור בניגוד חמור לנתונים שנמצאים בידי האוצר כפי שעולים מדו"ח ברלב ושות', רואי חשבון. הטענה המרכזית שעלתה בדו"ח בר לב שהוגש לחשכ"ל הייתה, "שבשנים בהם בוצעה הבדיקה נהגו במפעלי ים המלח להעביר חלק מהמוצרים המחויבים בתמלוגים לחברות בנות וחברות אחיות. במקרים הללו או שהמכירות לא נרשמו כלל במכירות מפעלי ים המלח או שנרשמו מכירות שבוצעו במחירים נמוכים במיוחד, מחירי העברה בתוך הבית." (נספח א') מדו"ח "ברלב" עולה גם חשש כבד לעבירות ע"פ סעיף 145 ב לפקודת מס הכנסה אי רישום תקבולים. לא עולה על הדעת ללכת לגישור כשעננה כבדה של עבירות קשות על חוקי המדינה מרחפת מעל הפרשה כולה. מדובר בהחלטה בעלת השלכות חברתיות-כלכליות ארוכות טווח, המעלה שאלות הנוגעות לא רק למשטר התמלוגים מאוצרות הטבע של מדינת ישראל, מעתידו של אגן ים המלח הגוסס – אלא גם לצביונה ודמותה של החברה והכלכלה הישראלית.
 2. מדובר בהחלטה בעלת השפעה אקוטית על טוהר המידות במדינת ישראל. ההחלטה של משרד האוצר על הליך גישור צפויה לפגוע קשות במיצוי החוק במדינת ישראל, בכלכלתה ובקופת אוצר המדינה. אזרחים רבים העוקבים אחר הנושא ייצאו בתחושה קשה שההון שולט על מוסדות הממשלה. הדבר עלול לגרום להתרסקות אמון הציבור במוסדות הממשלה והמדינה, מדובר בפגיעה קשה באושיות החוק והשלטון במדינת ישראל.
 3. על מנת לחזק את פנייתי לבית המשפט העליון לצדק, בבקשה להקים וועדת חקירה ממלכתית, אני מציג בפני כבוד בית המשפט את עיקרי התפתחות הפרשה, והזמן הרב מיום הגשת תלונתי הראשונה ועד לחשיפת הפרשה כדלקמן:

I.        בתאריך 09-06-2004 השתתפתי בסרט התעודה "זהב לבן עבודה שחורה" של הבמאית טלי שמש, סרט אשר תעד את מצבם של עובדי הקבלן במפעלי ים המלח. הסרט הוקרן בתוכנית עובדה של אילנה דיין. מייד בתום הקרנת הסרט פוטרתי מעבודתי כמנהל מתקן מילוי ברום במפעלי ים המלח, בשיחת טלפון.
II.      בשנת 2005 פניתי אישית למר ירון זליכה שכיהן באותה עת כחשב הכללי של משרד האוצר, הצגתי בפניו נתונים המראים לכאורה על פגיעה חמורה של חברת כימיקלים לישראל בע"מ בהכנסות המדינה מתמלוגים המגיעים לה מהמחצבים בים המלח, בדרכי עורמה ואף בתחכום רב.
III.      בסמיכות לפנייתי למר ירון זליכה בשנת 2005 פנו אלי ממשרד ברלב ושות' , רואי חשבון, הציגו עצמם כמשרד שנשכר ע"י המדינה לבצע חקירה בנושא תלונתי, ושיתפתי עמם פעולה בצורה נאותה.
IV.      בחודש אפריל 2010 פנו אלי ממשרד עו"ד פישר-בכר-חן ושות', הציגו עצמם כנציגי מדינת ישראל בחקירת חברת כימיקלים לישראל בע"מ, לאחר שבדקתי שאכן הם נציגי המדינה, שיתפתי אתם פעולה מבלי לפגוע או לחשוף מסמכים הנמצאים ברשותי.
V.      בחודש יולי 2010 הודיע מר עידן עופר יו"ר החברה לישראל שהוא מתפטר מתפקידו כיו"ר החברה לישראל, התפטרות תמוהה שלא ניתן לה הסבר.
VI.      מייד עם התפטרותו של מר עידן עופר מתפקידו כיו"ר החברה לישראל המחזיקה בכימיקלים לישראל בע"מ, נדלקו לי נורות אדומות והחלטתי לחשוף את כל הפרשה בפני הציבור הישראלי על מנת לחשק את ממשלת ישראל ואת משרד האוצר לתהליך החקירה, שנעלמה למעשה מעין הציבור והתנהלה במשך ארבע שנים בשקט רב.
VII.      במשך כארבע שנים שמרתי על שתיקה בכל נושא החקירה, היות ונתתי אמון בממשלה, במוסדותיה, בהחלטותיה ובפקידי משרד האוצר שימצו את כל הליכי החקירה האפשריים מול כימיקלים לישראל בע"מ בצורה המיטבית.

  VIII.      בתאריך 29-09-2010 התפרסמה כתבה של העיתונאי איתי רום בעיתון גלובס‏, כתבה בה חשפתי את מהות החקירה, השתלשלות החקירה וטענתי שאני רוצה לחשק את המדינה ואת כל המעורבים לתהליך החקירה ואני לא אאפשר למסמס את התהליך.
  IX.      מייד עם פרסום הכתבה, נחשפתי לחומר חדש שמעלה בי חששות כבדים לניגוד עניינים, וניגוד אינטרסים בחקירה שמנהלת המדינה. התברר לי מעל לכל צל של ספק, שיש ניגוד אינטרסים חמור בהתקשרות המדינה עם משרד עו"ד פישר-בכר-חן ושות' על מנת לייצגה מול החברה לישראל, כימיקלים לישראל בע"מ, חברת הברום בע"מ, חברת רותם אמפרט בע"מ, חברת תרכובות ברום בע"מ ומפעלי ים המלח בע"מ בחקירה, היות ומשרדם גם מייצג את חברת בטר-פלייס שהיו"ר שלה הוא עידן עופר שעד לפני כחודשיים היה יו"ר החברה ל ישראל.
  X.       בתאריך 03-10-2010 פרסמתי מכתב גלוי לשר האוצר מר יובל שטייניץ' בזאת הלשון: אבקשך אדוני שר האוצר לבטל לאלתר את ההתקשרות של המדינה עם משרד עו"ד פישר-בכר-חן ושות' , לאור ניגוד אינטרסים חמור בתהליכי החקירה מול החברה לישראל, כימיקלים לישראל בע"מ, חברת הברום בע"מ, חברת רותם אמפרט בע"מ, חברת תרכובות ברום בע"מ ומפעלי ים המלח בע"מ.
  XI. למכתב הגלוי לשר האוצר מהתאריך 03-10-2010 היו מכותבים הגורמים הבאים: משרד ראש הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה מר יהודה וינשטיין. מבקר המדינה מר מיכה לינדנשטראוס. התנועה לאיכות השלטון. התנועה הירוקה. עיתון גלובס- העיתונאי איתי רום.
  XII.      עם פרסום המכתב הגלוי ברשת האינטרנט וברשת החברתית פייסבוק, פנו גורמים שונים מהתקשורת לקבל את תגובת משרד האוצר לניגוד העניינים וניגוד האינטרסים. תשובת האוצר שהתקבלה "קיבלנו אישור ממשרד המשפטים להתקשרות עם משרד עו"ד פישר-כהן-חן ושות'"

  4.        מעבר לפגיעה הקשה העולה מבקשתי להקמת וועדת חקירה ממלכתית, ברצוני לציין שמדינת ישראל ניהלה בעבר גישור עם כימיקלים לישראל בע"מ וחברת הבת (פוספטים) רותם אמפרט בע"מ, גישור שהתנהל במשך 14 שנה תמימות. נושא הגישור היה על תמלוגים שמגיעים למדינת ישראל מחברת פוספטים – רותם אמפרט בע"מ.  בגישור בין המדינה לחברת פוספטים מקבוצת כי"ל טענה המדינה כי כי"ל "שילמה לה תמלוגים נמוכים מדי בעזרת מצגים חשבונאיים בעייתיים", אולם העניין נשמר עד כה בדיסקרטיות, והמחלוקת  נמשכה לא פחות מ-14 שנה. ורחוק מעין הציבור.
  5.        בשנת 2000 ובסמיכות להקמת המפעל בסין, רכשה חברת כימיקלים לישראל בע"מ את כל מניות חברת הברום ים המלח שנסחרו בבורסה הישראלית. עם תום רכישת המניות של חברת ברום ים המלח, מניות החברה נמחקו מהמסחר בבורסה. בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות לפיו, לא חלה יותר חובת דיווח על פעילות חברת הברום ים המלח לציבור.
  6.        קיימים היום מחקרים בינלאומיים רבים הקובעים בוודאות, שלאור הגידול הדמוגרפי בעולם הגלובאלי, תגדל צריכת המזון מחקלאות בעולם. על מנת לעמוד בצריכת המזון העתידית, מדינות העולם יזדקקו לכמויות יותר גדולות של אשלג המופק מים המלח לחקלאות. עולה מהמחקרים שמקורות האספקה העתידיים והבלעדיים של האשלג לעולם נמצאים באגן ים המלח, עוד עולה מסקירות בינלאומיות שעתודות חומר הגלם ברום בים המלח מספיקות ל -1,000 שנים, מכאן עולה החשיבות הרבה בניהול נכון של המשאב גם בהיבטים הגלובאליים, מכאן גם הצורך לבניית תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח לכריית המחצבים, בצורה נכונה ולמען עתיד טוב למדינת ישראל וחקלאות העולמית. ולא כפי שמנהלים היום כימיקלים לישראל בע"מ וחברות הבנות שלה את המחצב הלאומי ליצירת רווחים מדהימים, והתעלמות מוחלטת מהפגיעה בים המלח, ופגיעה עתידית חסרת איזונים בחקלאות בעולם המפתחת. אי אפשר לצפות מקונצרן תעשייתי שייתן את דעתו על עתיד החקלאות בעולם, כן מתבקשת מדינה ישראל לחשוב על עתיד החקלאות בעולם מתוך אחריות של מדינה החברה באומות המאוחדות.
  7.        מתוקף עבודתי כמנהל מתקן מילוי ברום הגיעו לידיי מסמכים רבים.  אני מחזיק בידיי מסמכים השייכים בלעדית לכימיקלים לישראל ואשר חושפים את העבירות לכאורה של כימיקלים לישראל כלפי מדינת ישראל. כאוחז במסמכים אני מצהיר שלא חשפתי את המסמכים בפני שום אדם/ארגון/מוסד/עיתונאים/עו"ד/רו"ח/פקידי ממשלה. אני גם מצהיר שאני לא מתכוון לחשוף/למכור/לסחוט/לפרסם את המסמכים בפני שום גורם. המסמכים והעולה מהם, הם למעשה מהווים עבורי ועבור בני משפחתי מקרבת דם ראשונה "פוליסת חיים" השמורה במקום בטוח.
  8.        ברצוני לציין בפני כבוד בית המשפט, את העתירה כתבתי אישית ולפי מיטב הבנתי ומצפוני, את העתירה לבג"צ כתבתי ללא סיוע מקצועי והנני מצהיר בזאת שמעולם לא קיבלתי סיוע משפטי משום סוג לכתיבת העתירה.

   העותר

   אני יצחק ג'קי אדרי, תושב מדינת ישראל, נולדתי בעיר דימונה, נשוי + 3 ילדים. גר בעיר דימונה בדיור ציבורי של חברת עמידר, שרות בצ.ה.ל, עם תום שירותי הצבאי התנדבתי ליחידה המיוחדת ללוחמה בטרור (ימ"מ) עבדתי ביחידה כ-3 שנים, ילדי הבוגרים שרתו בצ.ה.ל, שניהם קצינים בחטיבת הצנחנים, בני סרן ב.צ.הל נפצע במבצע עופרת יצוקה בעזה, שניהם כיום נשואים, עדיין גר אתנו בני הקטן, רעייתי עובדת מדינה, מזה מספר שנים רב אני נמצא בהליך של "איחוד תיקים" בעקבות כישלון עסקי שהוביל לקריסה כלכלית בשנת 1988 .

   בשנים 1998-2004 הועסקתי ע"י קבלן ל.ה.ב אריזות ושינוע בע"מ במפעלי הברום השייכים לחברת תרכובות ברום בע"מ מקבוצת כימיקלים לישראל, ואשר ממוקמים בשטח מפעלי ים המלח.

   במסגרת עבודתי עבדתי כמנהל מתקן מילוי ברום בשנים 1998-2004. כמנהל מתקן מילוי ברום נחשפתי לכל מערכות המחשבים של המפעל, הייתי בקשר הדוק עם כל האחראים להפקת ברום, הייתי שותף לכל תהליכי ההובלה והשינוע של ח"ג ברום. במהלך שנות עבודתי כמנהל מתקן המילוי התפתחו יחסים מקצועיים ואף קשרי חברות טובים על כל עובדי מפעל הברום הן ביצור, הן בשיווק והן באחזקה.

   בשנת 2004 השתתפתי בסרט התעודה של הבמאית טלי שמש "זהב לבן עבודה שחורה", סרט אשר הוקרן לראשונה בתאריך 09-06-2004 בתוכנית "עובדה" של אילנה דיין, מייד עם תום הקרנת הסרט, קיבלתי שיחת טלפון ופוטרתי מיידית מעבודתי. בחודש יולי 2004 הגשתי בקשה לצו מניעה כנגד פיטורי, הבקשה הוגשה בהתנדבות על ידי עו"ד אהוד שילוני ואו/עו"ד יעל מנשה לבית הדין לעבודה באר שבע ונרשמה כתיק בשא 002316/04, התיק הסתיים בפשרה בה ויתרתי על קבלת פיצויים אישיים מכימיקלים לישראל בע"מ. (נספח ד')

   מאז פיטורי אני עוסק בנושאים חברתיים שמעיקים על החברה הישראלית, ובפרט נושאים של זכויות עובדים במדינת ישראל, זכויות של חופש הבעת הדעה, זכויות האדם במרחב הדמוקרטי ומלחמה חסרת פשרות בשחיתות במדינת ישראל.

   בשנת 2010 ייסדתי והקמתי תנועה חברתית בשם: "המועצה החברתית לביטחון ישראל" ואני יו"ר המועצה.

   הפתרון המיידי הנדרש

   הקמת וועדת חקירה ממלכתית לבדיקה של:

   א.         עסקיה של כימיקלים לישראל בע"מ, מהיום שנרכשה ע"י משפחת עופר ממשפחת אייזנברג.

   ב.         התנהלות משרדי הממשלה אל מול החברה לישראל בע"מ, כימיקלים לישראל בע"מ, מפעלי ים המלח בע"מ, חברת ברום ים המלח, חברת רותם אמפרט בע"מ וחברת תרכובות ברום בע"מ.

   ג.          ניצול משאבי הטבע המופקים מים המלח העכשוויים והעתידיים, וכן מגילוי מחצבים נוספים כגון: נפט, גז, זהב, אורניום או כל מחצב אחר הקיים באגן ים המלח ושעדיין לא דווח עליו או שעדיין לא התגלה.

   ד.         בניית תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח להצלת אגן ים המלח מכליה.

   ה.         הגשת המלצות למדינת ישראל להלאמת מפעלי ים המלח בע"מ.

   הטיעון המשפטי

   חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968.

   ועדת חקירה גם עוזרת בטיהור האווירה הציבורית, למרות שייתכן שאת הנושא שבטיפול הוועדה ניתן היה לחקור באמצעים אחרים, ואולי אף יותר יעילים, כגון צעדים משמעתיים, בירור פנימי או חקירה של מבקר המדינה.

   עיקרון הפומביות הוא עיקרון מרכזי בעבודת ועדות חקירה, תפקיד הוועדות הוא חשיפת העובדות להתנהגות של יחידים, כללי מנהל של ארגונים ומוסדות וכללי מנהל של משרדי הממשלה, אלמנט זה מתבטא גם בעובדה שיש כאן אפשרות לציבור לראות כיצד מתנהלת החקירה ושלא מעלימים ממנו דבר.

   . סוף דבר

   על יסוד כל האמור בעתירה זו, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש ברישא לעתירה זו.

   עתירה זו נתמכת בתצהיר של ה"ה יצחק (ג'קי) שמעון אדרי

   נערך על ידי מערכת עבודה שחורה
   תגיות: , , , , , , , , ,

   3 תגובות

   1. דור לוי :

    בהצלחה!

    מבחן לא פשוט לבית המשפט העליון…

   2. אייל :

    כל הכבוד, צריך לתמוך בעתירה הזאת אל מול החמאס של משאבי הטבע של המדינה.
    אדרי שאפו לאזרחות למופת.
    מי ירים את הכפפה להענקת פרס ישראל לאדרי?

   3. איל :

    כל הכבוד!!!

   השארת תגובה

   חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

   עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

   אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.