האם הסימולציה בתלושי השכר תשכנע מורים להצטרף ל"אופק חדש"?

המאמצים לצירוף מורים לרפורמת "אופק חדש" נמשך. במסגרתם תבוצע סימולציה לשכר המורים שתראה את עליית השכר לפי הרפורמה. השאלה היא האם שכר המורה יעלה בטווח הארוך

מאת: דליה בלומנפלד

לאחרונה נשמעה ברשת ב', בכתבה של איתם לחובר, החדשה כי בתלושי השכר של המורים, שעדיין לא הצטרפו לרפורמת "אופק חדש", תופיע סימולציה של שכר המורה כפי שהיה אמור לקבל אם היה מצטרף לרפורמה.  תלוש השכר יכלול שני רכיבים. את חישוב השכר הרגיל וסימולציה של השכר לפי "אופק חדש". המטרה היא להראות ששכר המורה ב"אופק חדש" הוא גבוה יותר ולשכנע את המורים להצטרף לרפורמה. (להלן פרטי הסכם "אופק חדש").

יכול להיות שהסימולציה אכן תראה ששכר המורה ב"אופק חדש" גבוה יותר. זאת לאחר שהגדילו למורה את מספר השעות במשרה (והורידו בכך את שכר העבודה לשעה). השכר החודשי למורה ב"אופק חדש" עלה, במיוחד למורים מהדור הצעיר.  יש המציגים זאת כשיפור במצב המורה, ויש המציגים זאת כהרעה בתנאי העבודה של המורה. דיונים רבים על כך נערכו ב"עבודה שחורה" (פה, פה, פה ועוד ועוד). זאת נוסף על הדיון הציבורי שנערך ב"עבודה שחורה" בפרטי ההסכם – יתרונותיו וחסרונותיו (פה, פה, פה, פה, פה,פה)

הבעיה היא בטווח הארוך. האם שכר המורה ותנאי העבודה במסגרת "אופק חדש" מהווים שיפור בטווח עבודה של שנים במסגרת "אופק חדש" לעומת המצב הישן? נראה שלא.

קיימת הרעה בתוספת הוותק, בנושא ההשתלמות, בתוספת השכר המותנית בעלייה בדרגה, ובהגבלות אחוזיות על עליה בדרגה. נוסף לכל זאת, מורה המצטרף לאופק חדש נבדק  בדו"ח הערכה חיצוני של הרשות למדידה והערכה.

רפורמת "אופק חדש" קבעה סולם חדש לקידום בדרגות של עובדי הוראה המחליף את הקידום בשכר עפ"י גמולי ההשתלמות.

המורה בעולם הישן  התקדם בשכרו:

א. עפ"י ותק

ב. עפ"י גמולי השתלמות שצבר. כל 112 שעות של לימודים זיכו את המורה בגמול אחד שהוסיף לשכרו 1.2%.

ב"אופק חדש" הקידום בשכר :

א.תוספת ותק מופחתת(ראו טבלת השוואה בנושא הוותק)

ב. אין גמולי השתלמות. במקומם דרגות.

דרגות 1-6 מחליפות ושוות ערך לכל גמולי ההשתלמות שהמורה צבר בעולם הישן.

התנאים לקידום בדרגות אלה הם:

א.       פרק  זמן מינימאלי (פז"מ) של שנתיים בין דרגה לדרגה בדרגות 1-2

ב.       פז"מ של 3 שנים  בין דרגה לדרגה בדרגות 3-6

ג.        60 שעות לימוד בפסג"ה בשנה (יותר שעות לא נצברים לשנה אחרת, פחות איבוד שנה לקידום בדרגה).

בעולם הישן ניתן היה לצבור את גמולי ההשתלמות ללא הגבלת מכסת לימודים בשנה  והלימודים נצברו משנה לשנה עד הגעה ל- 112 שעות לגמול.   מורה עפ"י רוב למד בצורה אינטנסיבית לימודים שקידמו אותו בפרופסיה ובמקביל קידמו אתו בשכר (24.75 גמולי השתלמות). מגוון גדול של לימודים ומוסדות לימודים היו מוכרים לצורך גמולי ההשתלמות. במקסימום צבר מורה גמולי השתלמות שזיכו אותו בתוספת 30% לשכר.

ב"אופק החדש" כדי לעלות בדרגה צריך לצבור ותק של 2-3 שנים וללמוד כל שנה 60 שעות. אין אפשרות ללמוד יותר שעות בשנה, כדי שהלימודים יזקפו לזכותך בהמשך. הלימודים המוכרים באופק חדש מוגבלים, הלימודים חייבים להיות רק בפסג"ה. מגוון הלימודים בפסג"ה מוגבל. מורים נאלצים ללכת לקורסים שלא יקדמו אותם פרופסיונאלית אלא לומדים רק לשם קידום בשכר.

דרגות 7-9

מוגבלות באחוזים מאוכלוסיית המורים:

דרגה 7 – 10% מאוכלוסיית עובדי ההוראה

דרגה 8– 5% מאוכלוסיית עובדי ההוראה

דרגה 9 – 3% מאוכלוסיית עובדי ההוראה

כבר בשלב הראשוני של המעבר ל"אופק החדש" רוב המורים שצברו את כל גמולי ההשתלמות שובצו בדרגות 7-9 ובגלל ההגבלה באחוזים נחסמו דרגות אלה למורים חדשים.

בנוסף הקידום הוא על פי סטנדרטים. התנאי לקידום בדרגות, הוא דו"ח הערכה  חיצוני של הרשות למדידה והערכה בחינוך, שיקבע אם המורה הוא טוב או גרוע על פי הישגי תלמידיו. (ראו במאמר: "מדידה בשירות הלמידה – הלכה למעשה"). אם דו"ח ההערכה הוא גרוע, המורה לא יקודם בדרגה ושכרו לא יעלה.

לסיכום, אפילו אם תלושי השכר יראו שכר גבוה יותר לפי "אופק חדש" בנקודת הזמן הנוכחית, נראה שלטווח זמן ארוך של שנים, תלושי השכר לא יראו שיפור בהשוואה לעולם הישן. בעולם הישן הובטחה עלייה בשכר עם השנים, מה שלא כן ב"אופק חדש".

וככלל, חייו של המורה ב"אופק חדש" נעשו קשים יותר. אפילו אם ישקיע את מלוא מרצו וכוחו בהוראה לתלמידיו, הוא יישפט בסופו של דבר רק על פי תוצאות המבחנים של תלמידיו. כך מסתמנים הדברים בשטח.  עדות לכך במאמר שכותרתו: תהיה מורה, תשפיל את עצמך.

מאמרים נוספים בסדרה:

אופק חדש: פרויקט דיון ציבורי של "עבודה שחורה"

אופק חדש – כמה טיעונים בעד ההסכם

רפורמת אופק חדש – החסרונות

הסכם "אופק חדש" פוגע בזכויות הפנסיה

אופק חדש – חינוך לפערים מעמדיים

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 Responses to “האם הסימולציה בתלושי השכר תשכנע מורים להצטרף ל"אופק חדש"?”

 1. שושי פולטין הגיב:

  בוקר טוב,
  מעבר למה שכתוב בסימולציה של תלוש השכר, שימו לב לעצם שליחתה!
  האם אתם לא רואים בזה מלחמה פסיכולוגית? בסגנון "×”× ×” ראה מה תקבל בתלוש השכר, כדאי לך! ההתנגדות שלך לא במקומה…האם תוותר על תוספת כזו?…"

 2. אלברטו הגיב:

  אם אופק חדש משפר לי משמעותית את השכר אני תומך !
  את השעות וההשקעה ממילא אני מבצע למה שלא ארוויח על כך גם שכר ?

 3. לאלברטו הגיב:

  אופק חדש מגדיל משמעותית את השכר בשנה שנתיים הראשונות. לטווח ארוך לא תהיה עלייה משמעותית בשכר כי נדרש פרק זמן מינימאלי של שנה שנתיים או שלוש מדרגת שכר אחת לשנייה. העניין הוא שגם הקידום בדרגה מותנה, ויש סיכוי שמורה לא יועלה בדרגה, ואז שכרו לא ייעלה.
  לטווח קצר הערתך נכונה. לטווח ארוך – לא. תנאי השכר של מורה רב וותק יכולים להיות די ירודים. האם המשמעות היא שכדאי להיות מורה לטווח קצר ביותר, קריירה קצרת טווח, ואחרי כן לעבור לעבודה אחרת? נראה שזו המגמה של גדעון סער, והוא אמר זאת. תכנית חותם של הכול החינוך עם ×”×’'וינט עושה זאת. האם ×–×” משפר את מצב ההוראה והחינוך? ספק רב. מורה איכותי יכול להיות מורה שצבר ניסיון בעבודתו. אני לא מאמינה שמורה שנה ראשונה יכול להיות מורה מצטיין. הניסיון בעבודה פדגוגית, יש לו ערך מוסף שנעלם בשיטה הנוכחית. מקצוע ההוראה הופך בצורה כזאת לחלטורה. ההוראה נתפסת כשירות לאומי קצר טווח. הקריירה האמיתית תהיה כנראה בכלכלה ובמסחר.

 4. דליה הגיב:

  אני ניסחתי את תגובה 3.

 5. ל. שלומית הגיב:

  לנהוג כפי שאתה מצהיר פה.
  השורה התחתונה אינה קובעת כאשר היא שגויה ומעוותת.
  לפני ההסכם האומלל היה ברור לכל בר דעת כי למורים מגיעה תוספת שכר. התוספת הגיעה למורים בגלל אותה עבודה נוספת שאתה מתאר.
  מה עשו חכמי האוצר והסתדרות המורים?
  הוסיפו עוד שעות עבודה והקטינו את שכר השעה. מעתה תעבוד יותר ושכרך יגדל כתוצאה מתוספת השעות. אתה תוסיף לתת את אותן שעות שאתה ממילא מקדיש. יתכן שתצטרך להשקיע שעות מרובות יותר משאתה מקדיש היום, כי נטל ההוראה הוכבד. תלמד יותר כיתות ותלמידים על מנת להשלים את מכסת השעות.
  אלברטו, כדאי להתעמק ולהבין את המשמעויות וההשלכות של הסכמה אוטומטית להרעה בתנאי עבודתם ושכרם של מורים.

 6. ארטור- הגיב:

  אלברטו כנראה יודע חשבון אך לא רוצה לעשות אותו ,יש עופות ענקיים שמתנהלים בדרך זו .

  מה זה השטויות "השורה האחרונה היא הקובעת "???

  אם פרה חולבת עולה 2000 דולר ויש אחד שמציע למכירה ב 1500 דולר ,האם לקנות בעניים עצומות כמנהג אלברטו או לבדוק ולמצוא שזו בכלל אתון ??

  הסכם האופק הפך ממש כל סעיף בהסכם העבודה הקודם ואני יכול להגיד שהמשפט הכמעט חיובי היחיד שניתן לומר עליו זה שעבור אחוז משרה זהה בעולם הישן ובאופק -שכר האופק יהיה גבוה יותר .
  נו אז זה טוב ? קדחת כי זה הרבה יותר שעות עבור קצת יותר כסף .

  מורה אם בחטיבת ביניים או בתיכון שמחנכת כיתה מקבלת היום שכר משרה מלאה עבור 19 שעות פרונטליות ועוד 2 שעות שהיה לעניניה בבית הספר .
  האופק מציע לה לעבוד משרת אופק מלאה שהיא 23 שעות פרונטליות +4 שעות פרטניות בקבוצות קטנות (אנחנו כבר ב 42% יותר שעות הוראה ) וכן עוד 6 וחצי!! שעות שהיה !!!.
  נו וההמרה כמה תוסיף למורה זו?

  האופק יוסיף לשכרה של מורה זו 37% בלבד .
  לידיעת הקורא אלברטו שרואה רק את השורה האחרונה -יש מורים שכבר משרתם הינה 140% והם עובדים עדיין פחות שעות מהאופק שנותן תוספת של 37% .
  אצלם גם אלברטו היה מבין שהשורה האחרונה משקרת .
  ועדיין לא הזכרתי את אטיות הקידום אם בכלל יש קידום ,לא הזכרתי את ההשתלמויות שמוכתבות בזמן ובסוג ע"י ההנהלה .

  הכי חשוב שאף אחד לא מדבר כי נדיר שמישהו יודע את החשבון זו הפנסיה התקציבית שזכויותיה נצברו על פי נוסחה מסוימת ,והאופק מנפץ את זכויות הפנסיה שכבר נצברה ,בלי שאף אחד מרגיש בכלל (ובמיוחד לא אלברטו ).

  הערה אחרונה
  אוי ואבוי למערכת חינוך שמוריה יסתכלו רק לטווח הקצר -תחשבו על זה .

 7. מורה הגיב:

  רפורמת אופק חדש לא תפתור את בעיית החינוך וגם אם יפרסם משרד החינוך בתלושי המשכורת סימולציה לשכר המורה לא אשתכנע : גם אם הייתי מחליטה, למשל, לעבוד בנוסף לעבודתי כמורה, כזבנית בחנות נעליים, מן הסתם הייתי מרוויחה יותר כסף (פשוט הוספתי שעות עבודה)…הבעיה מתחילה שבעבור "תוספת השכר" פגעו אנושות בתנאי עבודתי שנצברו בדם, ×™×–×¢ ודמעות (זוכרים את השביתות שהכריזו ארגוני המורים ???) וכן בתנאי הפנסיה העתידיים (מקווה בקרוב) שלי….כך יצרו פקידי האוצר בשיתוף משרד החינוך והסתדרות המורים, את האשליה כאילו קיבלו המורים תוספות שכר, בעוד שבפועל המורים מממנים את ×”"תוספות" האלו בעצמם….כסף יוצא מכיס אחד ונכנס לכיס השני כבמעשה קסמים וכולם חושבים שהמורים ×›×” "חכמים" שאינם מבינים את התרמית….אז זהו, מסתבר שאנחנו מספיק חכמים והבנו….אם רוצים רפורמה אמיתית במערכת החינוך, שאת תוצאותיה ניתן ×™×”×™×” לראות בטווח קצר ביותר, נחוצות שתי החלטות: האחת – להעלות משמעותית את שכר המורה (ללא תנאים וללא תוספת שעות) ואז גם אפשר ×™×”×™×” למצוא במערכת החינוך מורים ומורות איכותיים שיקדישו את כל זמנם לחינוך והוראת תלמידיהם (ולא יאלצו לעבוד בעבודה נוספת לאחר שעות העבודה) והשניה – צמצום מס' התלמידים בכתות לעד 25 תלמידים…כל עוד החלטות ברוח זו לא תתקבלנה – לא תהיה תקומה למערכת….אם רפורמת אופק חדש לא תיעצר – בעוד ×›-5 שנים לא יהיו מורים במערכת (או לפחות כאלו שהיינו רוצים שיהיו…) כיום, צוותי המורים קורסים ומיואשים מכל ההכתבות, חדשות לבקרים, של "היושבים במרומים" שאין להם צל של מושג מה קורה בשטח וכל רצונם הוא לפרוש במהירות האפשרית…כדאי שיחשבו על ×–×”, לפני שיהיה מאוחר…

 8. זיו הגיב:

  האם הסימולציה בתלושים מחייבת מישהוא?
  כבר שמעתי על סימולוציות שהיו למורים לפני שנה ובהצטרפותם לאופק התברר שהסימולציה לא הייתה מדויקת בלשון המעטה.

  ואם אחליט להיות יותר בוטה אומר שהסימולציה היא תמונה מעוותת בוודאות. ואסביר:
  הסימולוציה (גם אם היא מדוייקת במאה אחוז – והיא לא) מראה את המשכורת שהמורה ×”×™×” יכול לקבל אם ×”×™×” באופק "בשנה הבאה". אבל היא לא מספרת למורה שבשנה הבאה במילא גם המשכורת הנוכחית שלו תעלה ולו בגלל וותק שלא לדבר עם יש גמולים נוספים – וזה בלי לנקוף אצבע.
  אז……

 9. בלרינה על חוט הגיב:

  יכולים לעשות את כל הסימולציות שבעולם.זה מראה שמי שמפעיל את תכנית האופל מטומטם ונמצא בפאניקה. זה מראה את אוירת הטרור שמנסים להשליט על ציבור המתנגדים לאופל.
  אופל שחור תיפול כמו קליפת השום.זה תלוי במורים שיעשו הכל על מנת לחבל בתכנית השטן.ללא עבודה ושיתוף פעולה של המורים והמורות התכנית נדונה לכישלון וזה יהיה במוקדם או במאוחר.
  השורה התחתונה של תכנית האופל היא: לעבוד יותר ולקבל כמה שפחות. מי כבר מסוגל לתמוך בעד דבר כה הזוי?

 10. תמהוני המורה הגיב:

  נקבעה לי דרגה 7 בסימולציה, אך בפועל לאחר הצטרפותי המאולצת קיבלתי דרגה 5 וחצי…….
  מדוע לא ניתן לחשב באופן פשוט ואישי את הדרגה?
  מדוע למורים שונים בעלי נתונים זהים קיימות דרגות שונות?
  תמוהה, פשוט תמוה ומתסכל!!!

 11. אורה הגיב:

  ההשוואה צריכה להיות לא רק בשכר!
  מה עם מכסת שעות העבודה?
  מה עם שעון הנוכחות?
  מה עם התנאים הפיסיים שנותרו על כנם?
  מה עם תנאי הפנסיה?
  מה עם גמולי ההשתלמות שנצברו והולכים לאיבוד?
  מה עם הסמכויות המועצמות שניתנו למנהלים?

  ומה איתנו?????? לנו אין מילה!

 12. מערכת עבודה שחורה הגיב:

  בבקשה פנה בדואל למערכת האתר יש לנו הצעה מעניינת בשבילך בעקבות פניה של דוברת הסתדרות המורים.

  איתי

 13. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  מה יכול להיות מעניין בפנייה של דוברת *** ביטוי לא נאות שצונזר *** "הסתדרות המורים"?

 14. מערכת עבודה שחורה הגיב:

  הסתדרות המורים טוענת שאנחנו מציגים באתר מידע מוטעה ומטעה בנוגע לרפורמה ורוצים לשלוח משלחת מטעמם למפגש עם דליה.

  אני סבור שעדיף שגם אנחנו נביא משלחת, ורצוי כזו שמכילה אנשים שגם מבינים לעומק את פרטי ההסכם וגם יודעים לשמור על לשונם בניגוד אליך.

 15. מיכאל לינדנבאום הגיב:

  הם יכולים גם לטעון שכדור הארץ שטוח.
  ברגע שהם מפעילים שקרים, כפייה והפחדה ,וזה כבר שנים,נגד מורים שמבינים שזהו גזל בלבוש "ריפורמה",הרי מדובר על "דיאלוג" מפוברק.
  בקשר ל"נימוס" ,הרי הוא בגדר הפגנת חולשה כאשר מדובר על אירגון שמפעיל הפחדה בכלל לא מנומסת.

 16. joe הגיב:

  שוב חוזרים על המנטרה של הפחתה במחיר השעה , השוואה בין מחיר שעה טרם אופק שכללה רק שעות עבודה פרונטאליות מול תלמיד בלבד והתעלמות משעות של ישיבות צוות ומחויבויות של המורה שבוצעו בתחום בית הספר או שעות החלון שכל מורה נאלץ בהם לשהות בהם בחדר המורים , שעות שבוצעו כחלק משעות העבודה הינה בלשון המעטה הטעיית ציבור הקוראים.

  אופק חדש עיגן בפעם הראשונה את שעות עבודת המורה בתחום בית הספר, תמהיל השעות כולל את השעות הפרונטאליות, שעות השהייה וכן את השעות הפרטניות.

  כל מורה על מנת לחשב את מחיר השעה שלו לפני אופק עליו להוסיף לשעות הפרונטאליות שלו גם את כל השעות שנדרש היה להיות בבית הספר הן על פי הנחיות חוזרי המנכ"ל והן הדרישות של השיבוץ לוח השעות ובכלל זה פרויקטים מיוחדים.

  לעניין גמולי השתלמות , אכן בעבר היו 16 גמולי השתלמות ו 8.75 גמולי כפל תואר, כל גמול השתלמות חייב למידה של 116 שעות והפיצוי ×”×™×” 1.2% – רוב המורים מיצו ×–×” מכבר את כל הגמולים , (בממוצע 4 גמולים כל 6 שנים) , כיום הפיצוי הוא 7.5% לכל דרגה – התגמול המרבי בעבר בגין 16 הגמולים ×”×™×™×” 19.2% והוא נמוך משמעותית ל 6 הדרגות האוטומטיות של עובד ההוראה באופק חדש.

  חישוב הגמולים בעבר הייה רק על השכר המשולב וכיום התוספת מחושבת על כל השכר ( רבית דריבית) הפצת ידע מוטעה הינה מקוממת הכשילה את עובד ההוראה לקבל אינפורמציה נכונה ואמיתית.

  כיום לא רק שהשכר ותנאי העבודה הוסדרו , למורה באופק יש תשלום עבור שעות נוספות בגין פעילות לאחר שעות העבודה, הופחתו מסגרות ההעסקה בשעות הפרונטאליות, ניתן מענק יובל, הוסדרו תנאי הפנסיה והפרישה של המורים הן בפנסיה תקציבית והן בפנסיה צוברת חדשה, הורחבו רכיבי השכר הפנסיונים וכן החשוב מכל מורה יודע ויש לו גיבוי בהסכם לגבי זכויותיו וחובתי ותיו.

 17. זיו הגיב:

  אני בכלל לא בטוח שאתה מבין משהוא באופק חדש ותגובתך מוכיחה יותר בורות מאשר הבנה בנושא, ואפרט את כוונתי:

  ראשית אתה מבקש לחשב את כל השעות שבעבר המורה התייצב בבי תהספר על חשבון זמנו הפרטי ולחשב אותו כאילו שבאופק אין את זה.
  מי שנמצא באופק יודע שאם לדוגמה המנהל לוקח שעתיים משעות השהייה לטובת השתלמות, הרי למורה אם אי ןיותר שום שעות שהייה לבצע את מה שהינך אומר וגם היא מגיעה לישיבות מליאה כפי שהיה בעבר מעבר לשעות עבודתה.
  אתה ממשיך ומציין את שעות החלון שהמורה יושב בחדר מורים כדבר האבוד ושוכח שאילו יכולים היו להיות שעות שהיית המורה גם בעולם הישן. אז מה השתנה המצב? (השתנה, בגלל שעכשו המורות נמצאות הרבה יותר שעות בבית הספר וטוענות שבבית יש להם אותה עבודה ואפילו יותר – בכל זאת יש ללמד יותר וגם לפרטניות יש להכין עבודות).
  ×–×” עונה גם על הפיסקה השנייה בתגובתך שאופק חדש מגדיר את כל עבודת המורה בבית הספר – הרי אין שקר גס מזה! הראה לי מורה אחד, אחד בלבד במערכת שאין לו מה לעשות בביתו. ואני מבטיח לך שעל כל מורה שתביא לי שאומר שעבודתו בבית ירדה – אני אביא לך 2 מורים שעבודתם עלתה – וזה בדוק.

  בפסקה הבאה אתה מבקש מכל מורה לקחת בחשבון שיש לו מחויבות של שעות שהייה גם טרום אופק. מצד שני, מקודם טענתה שיש לו שעות חלון "סתם". חשבת על העובדה ששתי הטענות הללו מבטלות אחד את השנייה?!

  בנושא גמולי השתלמות, אתה שוב טועה ומטעה.
  מצד אחד אתה טוען שרוב המורים היגיעו לתקרת הגמולים שלהם ומצד שני אתה מחשב עליית שכר של 6 דרגות מובטחות ( אגב, זה מעניין שלא צרפת לחישוב את הדרגות הלא מובטחות, כנראה אתה יודע למה.
  הלוווווו, אדוני, או זה או זה. או שהמורה הוא בעל גמולים מקסימליים ואז אין לו דרגות בטוחות לעלות ( פוטנציאל נמוך מאוד לעליית שכר משמעותית) או שיש לו דרגות מובטחות לעלות שהמשמעות שהוא טרם עשה כמעט השתלמויות ועל כן פוטנציאל הגדלת המשכורת שלו שלא באופק היא גבוהה מאוד.
  הכיצד הינך משווה נתוני שכר המתקבלים במצבים הפיכים ב- 180 מעלות?!
  ובהמשך לכך, "שכחת" לציין שלא בטוח כמה דרגות המורה יקבל בהמשך חייו באופק, אבל מה שבטוח שכל שנת וותק הוא מקבל 1% תוספת באופק לעומת 2% בעולם הישן, הבדל שולי שיכול להגיע ל- 10-20 אחוז הבדל בתוספת שכר לטובת העולם הישן.

  לגבי השעות הנוספות שהינך מציין מדובר אכן בסוכריה, אבל בסוכריה קטנה מאוד שאנשי ההסתדרות מנפנפים בא כלפי כל טענה נגד האופק.
  מדובר במקסימום של 36 שעות בשנה. מדובר על רפורמה שמציבה 36 שעות משרה לשבוע למורה. אתה מבין שמדובר בתוספת משכורת של שבוע ורבע לשכר השנתי של המורה???
  (כדי להבין את המשמעות, עשה חשבון שיש 52 שבועות בשנה).

  ודבר אחרון, אתה מסיים בנושא הפנסיה שהוסדר באופק חדש.
  רק שוב "שכחת" לציין שמדובר בהסדרים יחודיים למורים. הסדרים שלא חשבו עליהם בשום מקום לא בישראל ולא בכל העולם. הסדרים המשנים מהיסוד את נוסחת חישוב הפנסיה למורה ולהערכתי בכחצי מהמקרים הם יגרמו למורה לקבל פחות פנסיה מאשר בלי האופק.

  ואם מטרת תגובתך הייתה לנפץ את השקרים שאומרים מתנגדי הרפורמה, אני חושב שבתגובתך ביצעת בדיוק את מה שהינך יוצא נגדו.

 18. ל. שלומית הגיב:

  בהיותי מחנכת קבלתי 3 שעות חינוך בכל שבוע, בהן לא נכחתי בבית הספר, הן נועדו לתגמל את המורים המחנכים על העבודה הנוספת.
  בחשבון פשוט 12 ש"ש לחודש.
  במסגרת אופק חדש הורדו שעות אלה. מוכרות רק 18 שעות נוספות במחצית, גם עליהן צריך להתמקח להביא אישורים וקבלות.
  שעות החינוך שקיבל המורה היו הישג לא מבוטל, הכרה כי המורה עובד בביתו וזמין להורים, תלמידים על חשבון זמנו הפרטי.
  האם זו לא הרעה?
  צודק זיו, רוקחי ההסכם הבטיחו כי מורים ישלימו את עבודתם בבית הספר, הבטחה שאין לה אחיזה במציאות, ההיפך נכון הנטל והעומס גברו.

 19. טליה הגיב:

  בהגדרת התפקיד/מקצוע עובדי ההוראה נכלל גם סגל ההוראה באוניברסיטאות ובמכללות. במכסות שנקבעו הסיכוי להתקדמות מעבר לדרגה השישית למעשה כמעט ולא קיים.

Leave a Reply