חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

איתן כבל ואהוד ברק מונעים בחירות במפלגת העבודה

נושאים פוליטי ב 28.01.08 11:02

המוסד לבירור עתירות במפלגת העבודה פרסם החלטה נחרצת בדבר קיום הבחירות למוסדות המפלגה (שתוקפם פג) באפריל 2008. מסמך ההחלטה כולל ביקורת חריפה ביותר כלפי אהוד ברק ואיתן כבל המואשמים הן בכך שלא התקיימו בחירות עד היום, והן בהיעדר כל כוונה לקיים בחירות בתאריך עליו הוחלט

שלחה: תמי מולד-חיו, חוג ירושלים

המוסד לבירור עתירות

עתירות: 182/07-181-180

בפני: מותב בראשות, עו"ד מנחם חכמון – יו"ר המוסד לבירור עתירות
עו"ד הוגו שור – חבר
עו"ד גד כרמי – חבר

העותרים: 1. הח' סמי שושן (עתירה: 180/07)
2. הח' אברהם דנינו
3. הח' יהושוע דהן
4. הח' סיגל רוזובסקי
5. הח' חיים פרץ
6. הח' יעקב בנישטי
7.הח' דוד כהן
8. הח' רפי בן אמו
9. הח' לילית שטיינבוק
10. הח' אלון חסן
11. הח' רוני אלימלך
12. הח' ישראל וזאן
ע"י ב"כ עו"ד בעז בן צור ואח'
מרח' ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב 67442
טלפון: 6075000-03 פקס: 6075029-03

– נ ג ד –

המשיבים: 1. שר הביטחון אהוד ברק, יו"ר המפלגה ושר הביטחון
2. ח"כ איתן כבל, מזכ"ל ויו"ר סיעת העבודה בכנסת
באמצעות ב"כ עו"ד יורם אברהמי
טלפון: 5324499-03 פקס: 5324744-03
3. עו"ד משה שחל, יו"ר ועדת החוקה
טלפון: 5666886-03 פקס: 5604922-03

העותרים: 1. הח' דני כהן (עתירה: 181/07)
מרח' העצמאות 53/12, אשדוד
טל': 054-2151007 פקס: 050-8397046
2. הח' סמי שושן
sami @ sportus.co.il E-MAIL
3. הח' אברהם דנינו

– נ ג ד –

המשיבים: 1. שר הביטחון אהוד ברק, יו"ר המפלגה ושר הביטחון
2. ח"כ איתן כבל, מזכ"ל ויו"ר סיעת העבודה בכנסת

המוסד לבירור עתירות

3. מפלגת העבודה באמצעות ב"כ עו"ד יורם אברהמי, היועץ המשפטי למפלגה
טלפון: 5324499-03 פקס: 5324744-03

העותרים: 1. הח' סמי שושן (עתירה: 182/07)
2. הח' אברהם דנינו
3. הח' יהושוע דהן
4. הח' סיגל רוזובסקי
5. הח' חיים פרץ
6. הח' יעקב בנישטי
7.הח' דוד כהן
8. הח' רפי בן אמו
9. הח' לילית שטיינבוק
10. הח' אלון חסן
11. הח' רוני אלימלך
12. הח' ישראל וזאן
ע"י ב"כ עו"ד בעז בן צור ואח'
מרח' ברקוביץ 4 (מגדל המוזיאון), תל-אביב 67442
טלפון: 6075000-03 פקס: 6075029-03

– נגד –

המשיבים: 1. שר הביטחון אהוד ברק, יו"ר המפלגה ושר הביטחון
2. ח"כ איתן כבל, מזכ"ל ויו"ר סיעת העבודה בכנסת
באמצעות ב"כ עו"ד יורם אברהמי
טלפון: 5324499-03 פקס: 5324744-03
3. השר שלום שמחון, יו"ר הועדה לענייני מפלגה
3. עו"ד משה שחל, יו"ר ועדת החוקה
טלפון: 5666886-03 פקס: 5604922-03

ה ח ל ט ה

1. על פי סע' 3 לחוקת המפלגה, ועידת המפלגה תיבחר אחת לארבע שנים על פי תקנון בחירות, שמרכז המפלגה יאשר.

2. חלפו עברו מזמן, אותם ארבע שנים.

3. הבחירות לועידת המפלגה לא נתקיימו במועד. זהו מחדל חמור, שאחראי לו, קודם כל וראשית לכל, מזכ"ל המפלגה.

4. סע' 3 לחוקת המפלגה, אמנם מסמיך את המרכז להחליט על הקדמת מועד הבחירות. הסעיף הזה אינו מסמיך גורם כלשהו, לרבות את המרכז עצמו, לדחות את הבחירות הללו.

5. אנחנו מפלגה דמוקרטית. מפלגה דמוקרטית היא מפלגה שקודם כל וראשית לכל חייבת לקיים בחירות על פי חוקתה ובמועדים שנקבעו להן. כל שיטה המעכבת עוד ועוד קיום בחירות במועדן, יותר מאשר פרובלמטית. כל שיטה כזו פוגעת בעקרונות בסיסיים של השיטה הדמוקרטית. יש להקפיד בכגון דא ולהיזהר מכל מהלך הפוגע בשיטה.

6. על פי סע' 12 לחוקת המפלגה, מרכז המפלגה ייבחר, לא יאוחר משלושה חודשים מכינוס א' של הועידה ובכל מקרה, לא יכהן המרכז מעל לחמש שנים. לדאבון הלב אף שמרכז המפלגה נבחר לפני למעלה מחמש שנים, עדיין לא נבחר אחר במקומו.

7. מזכ"ל המפלגה, לא קיים את חובתו האלמנטרית לקדם בחירת הועידה וממילא גם לא קידם את בחירת המרכז.

8. בנסיבות הללו נוצר מצב חמור שבשלב זה, נוכח הוראות החוקה, אין לנו ועידה, שכן חלפו ימיה ולא ניתן להאריך כהונתה. המרכז עצמו ממשיך אמנם להתקיים, נוכח הוראות סע' 30 לחוקה, הדן ברציפות כהונה, אבל זהו מצב בהחלט פסול ולא ראוי, שהוראה, הקובעת כי מרכז לא יכהן מעל חמש שנים, אינה מקויימת.

9. במהלך החודשים האחרונים, קיבלנו עוד ועוד עתירות שעניינן, זירוז קיומן של הבחירות למוסדות המפלגה כולל לועידה, למועצות הסניפים, למחוזות וכיוצ"ב.

10. יו"ר המפלגה ומזכ"ל המפלגה, הבהירו בפנינו עמדתם, פעם ועוד פעם, כי אמנם יש לקיים הבחירות מהר ככל האפשר. מובהר בזאת כי גם אם זו לא הייתה עמדתם, הרי שעל פי החוקה צריך היה בין כה וכה להוציא צו המורה על קיומם של הבחירות הללו. אכן כך צריך היה שייעשה והמחדלים בנושא אינם ראויים.

11. מלפני המוסד לבירור עתירות, יצאו (בהסכמת המשיבים 1 ו- 2) החלטות שקבעו כי הבחירות תתקיימנה עד ולכל המאוחר באפריל 2008. המועד הזה נקבע בדלית ברירה, לאחר שהמזכ"ל והצוות הכפוף לו לא עשו צעדים אופרטיביים, נדרשים, לקיום הבחירות הללו, עוד לפני הפניה אלינו. אכן הייתה זו חובתו של המזכ"ל ליזום צעדים אלה.

12. לדאבון הלב, מאז אותה החלטה של המוסד לבירור עתירות, לא נעשה דבר כדי לקדם קיומם של הבחירות הללו.

13. חברים שונים במפלגה, הגישו בעקבות המציאות הנדונה עתירות שונות שבהן דרישה כי, המשיבים ינקטו באופן מיידי וללא דיחוי בכל הצעדים לביצוע הבחירות הפנימיות במפלגה. בין היתר ביקשו להביא לבחירת ועדת בחירות ולאישור תקנון הבחירות הללו.

14. גם בעניין הזה ניתנו, על רקע מחדלי המזכ"ל, צווים מתאימים והוראות חד משמעיות, שאמנם יש לנקוט ללא דיחוי, בכל הצעדים לביצוע הבחירות האמורות.

15. ביום 6.12.07 כאשר התברר שאמנם מזכ"ל המפלגה איננו פועל לקיום הבחירות ציווינו להעביר אלינו מיידית את תקנון הבחירות למוסדות המפלגה, מתוך תקווה וציפיה שהוא יוכן סוף סוף, את לוחות הזמנים לקיום הבחירות הללו. ביקשנו גם לקבל מועד לכינוס הלשכה הקרובה וסדר יומה, לרבות בכל הקשור לבחירות האמורות וכן ציווינו שיימסר לנו מועד כינוס המרכז הקרוב וסדר יומו, לרבות בכל הקשור לקיום הבחירות.

16. הצו לא קויים. בעניין הזה נעשה מעשה של ביזיון המוסד לבירור עתירות. למרות ההחלטה שנתנו דבר לא הונח בפנינו.

17. אמנם נמסר לנו ע"י ב"כ המשיבים עו"ד אברהמי, כי מרכז המפלגה יכונס לא יאוחר מיום 15.1.08 על מנת לקבל החלטות בנושא הבחירות וקביעת לוח הזמנים והנהלים בעניין ואף נמסר לנו שלשכת המפלגה תכונס לצורך אותו עניין במועד מוקדם יותר, אבל דברים לחוד ומציאות לחוד. המועד חלף ומועד אחר כלל לא נקבע המוסדות לא כונסו והמחדל החמור נמשך.

18. בדיון שנתקיים היום ביקשנו מעו"ד אברהמי שיבהירנו פשר התנהלות מזכ"ל המפלגה ומחדליו בעניין. מתשובותיו של אברהמי עולה בבירור כי מזכ"ל המפלגה, בעיצה אחת עם יו"ר המפלגה, שניהם כאחד החליטו ביניהם, לעכב את כל מהלכי הבחירות הללו, בלי שיקויים בקשר לכך דיון כלשהו בלשכת המפלגה או אף במזכירותה ובמרכז המפלגה. עוד נתברר לנו כי ההחלטה האמורה, שנתגבשה בחדרי חדרים ולא פורסמה עד היום, לא הועברה לאף גורם ופירסום לגביה לא נעשה. הדברים נחשפו בפנינו בעקבות שאלות שהוצגו ותמיהות שנתבררו.

19. העובדה שההחלטה הזו היא החלטה הסותרת את החוקה, הסותרת הסכם מחייב, והעובדה שההחלטה הזו היא החלטה הסותרת החלטות שיפוטיות של מוסד זה, לא הטרידה את המשיבים 1 ו-2.

20. אין לנו אלא להצטער על כך. ההתנהלות הזו חריגה ביותר ואיננה מקובלת במוסד דמוקרטי, כמו שלנו. יש עימה סטייה חמורה מאוד מנורמות בסיסיות.

21. שוב ושוב ניסינו להבין את הסבריו של עו"ד אברהמי, שניסה ככל יכלתו לשכנענו כי ההחלטה האמורה ראויה היא, על רקע התפתחויות צפויות לרבות אלה הנוגעות לפרסום קרוב של דו"ח וינוגרד. בכל הכבוד הראוי, לנסיון הזה לא היה מקום ואין לו מקום והנסיון להצדיק מחדלי המזכ"ל בעניין הזה של דו"ח וינוגרד היה יותר מאשר מביך.

22. בשלב מסויים של הדיון שמענו מפיו של עו"ד אברהמי שבכל מקרה אפשר שבסופו של דבר הבחירות כן יתקיימו באפריל שנה זו. שמענו, ולא רק שלא השתכנענו שזה הכיוון וזו מטרת המשיבים 1 ו- 2, התרשמנו שהם מעוניינים בדחיית הבחירות וכן שוכנענו ואין לנו ספק בדבר שלא נעשה דבר עד כה לקיום הבחירות. המשיבים מס' 1 ו-2 אינם מתכוונים לקיים את הבחירות הללו, עד אפריל 2008 למרות החלטותינו בעניין.

23. יודגש כי המועד: אפריל 2008 הוא כשלעצמו מועד נדחה. מזמן היו צריכות הבחירות הללו להתקיים. העובדה שהמשיבים לא מסרו לנו אף לא אחד מהמסמכים שנדרשו על ידינו בהחלטה קודמת שלנו שיצאה מלפנינו לפני זמן רב והעובדה שלא נעשה דבר כדי לקדם הבחירות והטיעונים ששמענו היום, כל אלה לימדונו שמזכ"ל המפלגה ויו"ר המפלגה אמנם אינם מתכוונים למלא חובתם בנושא.

24. אנו שבים ומורים בזאת כי הבחירות למוסדות המפלגה יתקיימו גם יתקיימו, בהתאם לצווים שניתנו ועד ולא יאוחר מאפריל 2008. על המשיבים לגרום לכך.

25. הננו מורים הזאת עוד כי מזכ"ל המפלגה, יודיענו, תוך שלושה ימים, את אלה:

א. האם הוא רואה עצמו מסוגל, בהיותו מי שמופקד על ההיבט הארגוני של העניין, לקדם את הבחירות במועדים האמורים?.

ב. למה לא ימונה גורם אחר שיחליף את המזכ"ל לעניין אותן בחירות וקידומן, על רקע מחדליו עד כה, על מנת שאותו גורם (או צוות בן שלושה) יקדם את הבחירות הללו?.

26. גם למשיבים ניתנת ההזדמנות להתייחס תוך שלושת הימים האמורים, לשני הנושאים שפורטו בסע' 25 דלעיל.

27. עותק החלטה זו יועבר לחברי מפלגת העבודה, באמצעות כלי התקשורת וכן בפקס או בדואר לכל אחד מחברי הכנסת של המפלגה, לשריה וחברי לשכתה.

ניתן היום, 21 בינואר 2008

(-) (-) (-)

מנחם חכמון, עו"ד הוגו שור, עו"ד גד כרמי, עו"ד
יו"ר המותב חבר המותב חבר המותב

רח' אורים 1 ת.ד. 62033 תל-אביב 61062, טל: 03-6899403 פקס: 03-6899404

נערך על ידי איתי
תגיות: , , , , , ,

4 תגובות

 1. דרומי :

  מישהו יודע איזה שיניים יש למוסד לבירור עתירות?

 2. איתן כבל עונה להאשמתו בגרירת הבחירות למוסדות :

  […] לביקורת החריפה של המוסד לבירור עתירות במפלגת העבודה על דחיית הבחירות […]

 3. בחירות למוסדות מפלגת העבודה: עכשיו תורנו :

  […] הורה המוסד לבירור עתירות למזכ”ל איתן כבל, כי “נוכח […]

 4. בית המשפט הורה: בחירות פנימיות בעבודה :

  […] לבחירות לוועידה ולסניפים לא יאוחר מתאריך – 30 ביוני 2008 המוסד לבירור עתירות במפלגת העבודה פרסם כבר בדצמבר 2007, החלטה נחרצת בדבר קיום […]

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.