חיפוש

חיפוש לפי מילות מפתח

פוליטיקאים, בואו לבדוק את הכוח הפוליטי של האתר שלנו

ארכיון

כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי

מחאת האוהלים – האתר הרשמי

מגזין חברה

אירועים בשבוע הקרוב

אומרים לנו שיש מס אחר

חוק התכנון והבנייה – שני הבטים ציבוריים/חוקתיים

נושאים איכות השלטון, בריאות ואיכות סביבה, דעות, שיכון ושלטון מקומי ב 18.04.10 6:04

בחוק התכנון והבנייה, בחוק הקיים (התשכ"ה, 1965) וגם בחוק המוצע (התש"ע, 2010) גלומים הבטים חוקתיים רבים.  יש כמה שיבושים בהבטים החוקתיים.  בתיקון מספר 90 (לחוק הקיים), שגובש לפני שנים אחדות ושלא הגיע לכלל חקיקה, נעשה נסיון להתמודד איתם.  ומה בחוק החדש? להלן נסיון להצביע – חלקית – על שני הבטים כאלה
מאת: יעקב לקס


הפרדת הרשות המחוקקת מהרשות המבצעת

חוק התכנון והבנייה עוסק בתכניות ברמות שונות, מתכנית השכונה ועד תכניות ארציות.

מה היא "תכנית" – למרבה התמיהה החוק אינו מגדיר תכנית, אלא משתמש במונח עצמו לתיאור הרמות השונות של תכניות (פרק ג' לחוק).

בשונה מהתפישה הכללית של מותר ואסור, דהיינו שכל מעשה מותר אלא אם לא נאסר בחוק ואם אינו פוגע באחרים או בזכויותיהם, הרי שחוק התכנון והבנייה אוסר על כל מעשה בקרקע.  עבודות בנייה ושימושים בקרקע ובבניינים, חייבים ברשיון (התר).  הרשיון צריך להתאים לכללים של תכנית מפורטת (שמוגדרת ככזו שלפיה ניתן להתיר התרים) שצריכה עצמה להיות מתאימה לכללים של תכנית מתאר מקומית (של הישוב, או של כמה ישובים).  זו – תכנית המתאר המקומית – חייבת לעמוד בכללי תכנית המתאר המחוזית וזו מצדה כפופה לכללי תכניות המתאר הארציות.
התכניות מכילות את גוף התכנית שהן ההוראות (מלל) ולרוב גם מפה (תשריט) המתארת אותן בצורה גרפית.
תכנית שאושרה היא במעמד של חוק
כאמור, מתוקף התכנית נותנים רשיונות לבנייה, סלילת כבישים, הנחת צינורות למים ולנוזלים אחרים, הצבת קוי חשמל ומה לא.  כמו שמתוקף חוקי התעבורה נותנים רשיון לרכב לנוע בכביש ולאנשים נותנים רשיונות לנהוג בכלי הרכב.

מה שקורה ברישוי בנייה הוא שהרשות המתכננת, המחוקקת, היא גם הרשות המבצעת – מי שנותנת את התרי הבנייה וגם הרשות המפקחת על הביצוע.  הכל מתרכז במחלקת ההנדסה (או מינהל ההנדסה) של הרשות המקומית.

המצב הזה הוא אחת מעילות התקיפה של חוק התכנון והבנייה, עניין "סגירת המרפסת" המפורסם.  מה שנעשה הוא שתוקפים את התכנון, את החקיקה בשל "מחדלי" הרישוי, שהוא – כאמור – ענינה של הרשות המבצעת.

ההכרה שמצב זה אינו תקין, שהוא גורם לתקלות (גם דוגמת מגדלים שונים במקומות שונים) ושיש לשנות אותו הוא נחלת קהילת המתכננים זה מכבר.  הכרה זו יושמה כבר בתיקון מספר 90 שהוכן אבל במקומו קיבלנו את החוק החדש ש… משאיר את התקלה החקיקתית הזו במקומה.  המצב הראוי הוא שפונקציית הרישוי תופרד מפונקצית התכנון.

התר בנייה אינו מעניינה של ועדת התכנון הוא עניינה של רשות הרישוי שצריכה לפעול בהתאם לחוק (התכנית).  הפרדת הרשויות תמנע מצבים שהמרשה הוא בעל הסמכות לשנות את החוק, מצבים המביאים בימים אלה אנשים רבים אל חדרי חקירות כאלה ואחרים.

מעמדו של הציבור וזכויותיו

חלק מה"חידושים" שבחוק הוא מינוי ועדות משנה מעוטות משתתפים ונטולות נציגי הציבור שיש להן סמכויות כשל מליאת הועדות.  יכולה ועדת תכנון (לדוגמה, המועצה הארצית לתכנון) להעביר נושא כלשהו לועדת משנה. זו מורכבת מאנשים שמונו על-ידי השר (שר הפנים), אינה חייבת ברישום פרוטוקול מלא של דיוניה והחלטתה היא כהחלטת המליאה ובלא זכות ערעור…  איזה כף, יהיה אפשר להחליט ולבנות בלי שה"נודניקים" מהציבור יפריעו ויתקעו גלגלים בגלגלי העשייה, ממש נעשה ו(לא) נשמע.

ועל שאר דברי החוק הרע הזה תוכלו לקרוא במקומות רבים כאן וגם בשדות מרעה אחרים.

נערך על ידי לקסי
תגיות: , , , ,

7 תגובות

 1. עמית-ה :

  מעולה. תודה

 2. חן :

  כנ"ל

 3. חן :

  מדור מיוחד של "תכנון": הרפורמה בתחום התכנון והרשוי
  א. אלכסנדר עורך ראשי, תכנון

  החוברת הבאה של תכנון (7/1 2010) שתצא לאור ב-18 למרץ תכלול מדור מיוחד המציג ניירות עמדה המגיבים לרפורמה המוצעת בתחום התכנון והרשוי. מערכת הביטאון הזמינה כמה מומחים בנושא להשתתף בדיון, וביקשה מהגופים הבאים להגיש את ניירות העמדה שלהם לפרסום:

  אדם טבע ודין, איגוד המתכננים בישראל, איגוד מהנדסי ערים בישראל, במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, האגודה לצדק חלוקתי, החברה להגנת הטבע, המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, התאחדות הקבלנים והבונים בישראל, מכון דש"א, מש' הבנייה והשיכון, מש' הפנים מנהל התכנון, מש' ראש הממשלה אגף תכנון ומדיניות.

  על מנת לאפשר גישה לניירות העמדה במהלך השיח הציבורי הנוכחי בנושא ולעורר דיון בזמן אמת, המערכת הזמינה את המשתתפים במדור להגיש את ניירות העמדה שלהם (בטיוטה או בגירסה סופית) בהקדם, להצבה באתר של האיגוד. להלן ניירות העמדה שהתקבלו:

  (יש ללחוץ על הקישורים על מנת לקרוא את המסמכים)

  הצעת המחליטים
  עמדת איגוד המתכננים בישראל לרפורמה בתכנון – איגוד המתכננים בישראל
  עמדת במקום-מתכננים למען זכויות תכנון (ע"ר) בנושא הרפורמה בתחום התכנון ורשוי הבנייה – במקום – ערז צפדיה ונילי ברוך
  הרפורמה בתכנון: מבט בעיניים של קיימות – ולרי ברכיה
  הרפורמה המוצעת בחוק התכנון והבנייה: עמדה ראשונית – בנימין היימן
  הפוטנציאל לצמיחה כלכלית משמעותית טמון ברפורמה בועדות התכנון – התאחדות הקבלנים והבונים בישראל – יוסי גורדון
  צריך רפורמה אחרת! קווים מנחים לשינויים בתחום התכנון והבנייה – המטה לתכנון אחראי
  תגובת המטה לתכנון אחראי להחלטת ועדת השרים

  בהמשך יוצבו במדור זה חומרים עדכניים שמתפרסמים על קידום הרפורמה, ותוספות או תיקונים לניירות עמדה בהן הכותבים מגיבים על ההצעות האחרונות. גולשי האתר מוזמנים להשתתף בדיון ולשלוח את תגובותיהם והערותיהם למייל: [email protected] להצבה באתר כהמשך למדור זה.

  אני מקווה שהעלאת המדור לאתר תתרום לשיח ציבורי פתוח (יותר מבעבר) ודיון מושכל בנושא שכל כך חשוב לכולנו.

  א. אלכסנדר

  עורך ראשי – תכנון

  תגובות חברי האיגוד:

  שילוב שיקולים חברתיים בתכנון מרחבי – פרופ' ארזה צ'רצ'מן וד"ר אמילי סילברמן

 4. לקסי :

  קראתי ב"דה-מרקר"
  http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20100408_1161530

  "מצד הממשלה נטען כי הרפורמות המתוכננות – זו שבמינהל מקרקעי ישראל וזו שבחוק התכנון והבנייה – יצמצמו מאוד את מעשי השחיתות, וגם יחייבו את הוועדות והמינהל להיות מקצועיים יותר. ייתכן, אולם נראה שמחוץ לרפורמות, מתקיימת לה אותה רוח רעה של הפקרות ושלמונים, שאותה יש לבער ושבה יש לטפל."

  איך יקטינו את ה"חריגות"?
  החוק החדש יפתח מסלולים שבהן הן פשוט תהיינה חוקיות.

 5. כנראה שלא אצטרך לאכול את הכובע. :

  הארץ הקדושה היא של ביבי :
  15 באפריל, 2010 בשעה 15:30

  ואיפה ביבי בסיפור?
  התמקדות יתר בסיפור הולילנד עלולה להתגלות כחרב פיפיות.

  בסופו של דבר אלה הבעיות בריפורמה שמציע ביבי:

  1. ניסוח חפוז ומחתרתי שמעורב בו אינטנסיבית עו"ד זינגר תוך ניגוד עניינים בוטה.

  2. התעלמותו של ביבי מתיקון 90 לחוק:
  ההמלצה של הועדה לכנסת צריכה להיות הפסקת החקיקה והדיון ב"חוק התכנון והבנייה תש"ע 2010" ומעבר לקריאות בתיקון מספר 90 ל"חוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965".

  תיקון 90 מכיל את מה שדרוש בכדי "לסגור מרפסת" בקלות.
  תיקון 90 מכיל גם את מה שדרוש בכדי למנוע בינוי פרוע בכל אתר שקבלני-העל כאן ירצו "לממש" ובכך לגזול עוד פיסת נוף פתוח ומשאבי טבע לטובת ניפוח נוסף של עצמתם הכלכלית-חברתית-פוליטית.

  תיקון 90 מכיל גם את ההעצמה הנחוצה של מעורבות הציבור בהשפעה על חייו, השפעה שהולכת ונמוגה בעידן הון-שלטון (שבו בכלל התאפשרה עשיית "דבר החקיקה" הפסול הזה)". לקסי –
  http://www.blacklabor.org/?p=18227#comment-311460

  3 . ההתעלמות של ביבי מתיקון 90 צריכה להדליק את כל הנורות האדומות.
  הנוסח שהוא מציע חסר את כל האיזונים שמציע חוק 90 ופותח אוטוסטרדה לטובת האינטרס הנדל"ני נטו.
  את ההסבר לכך ניתן למצוא כאן:
  "השלב השני, לדברי נתניהו, היה רפורמה בקרנות הפנסיה. לדבריו, קרנות הפנסיה היו במצב איום, אבל רובן לא היו על סף קריסה מיידית, ויכלו להמשיך להתקיים עוד עשרות שנים באותה מתכונת. "הסכנה לא היתה קריסה, אבל ההזדמנות היתה ליצור שוק אג"ח בישראל שפותח פתח לשוק הון אמיתי. המבנה שהיה קיים שאב את כל האשראי במשק ומנע אשראי ממשקי הבית ועסקים קטנים"
  http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20070917_904196&origin=ibo&strToSearch=%F0%FA%F0%E9%E4%E5

  כדרכו של ביבי, הוא משווק את מטרות המאקרו שלו בנימוקי מיקרו (מרפסת, משקי הבית וכו').

  4. שלא תהיה טעות –
  גם ביבי ינצל את הולילנד!!!!
  א. ישירות או באמצעות אנשיו הוא יזכיר את יריבותו רבת השנים עם אולמרט ויבדל עצמו ממנו בבחינת ההוא המושחת אני הישר.

  ב. באותה נשימה הוא יטען שהחוק הקיים יצר מטבעו מסלול מקביל של השחתה והריפורמה שלו תחסל את הבעייה הנ"ל.

  אני מבטיחה לאכול כובע (וירטואלי), אם זה לא יהיה הקו של ביבי.

  ויהיו בציבור מי שיקנו את זה.
  אנחנו צריכים להיזהר ממלכודת ולא להסיר את העיניים מהכדור – שזה ביבי והאינטרסים שהוא מנסה להסתיר.

  חן

 6. דוגמה לרגישות :

  "חלק משמעותי מהשחיתות סביב התכנון והבנייה בישראל נובע מההליכים הארוכים והמסורבלים בתחום זה, והקשיים הרבים שהם מערימים על האזרחים ועל היזמים", אמר נתניהו. "כתוצאה מכך התפשטה במשך השנים תופעת המאעכרים, שמנסים לשחד פקידים ואישי ציבור. כדי לצמצם את תופעת השחיתות הזאת, חשוב מאוד להסיר את החסמים הביורוקרטים ולקצר ולייעל את הליכי התכנון והבנייה. זה בדיוק מה שעשינו בהצעת החוק לרפורמה בהליכי התכנון ובנייה. קיצרנו ופישטנו את ההליך והפכנו אותו לשקוף יותר וחשוף יותר למבחן הציבור.

  עם זאת, אני עדיין מוטרד מהאפשרות שבוועדות התכנון המקומיות יוותרו כיסים של תופעות שאינן עומדות בקנה אחד עם עקרון-העל של השמירה על טוהר המידות. לכן ביקשתי משר המשפטים, בהיוועצות עם היועץ המשפטי לממשלה, לבחון את הצורך להוסיף ברפורמה החדשה כלים ושיפורים שיעצימו עוד יותר את השקיפות, האכיפה והמלחמה בשחיתות".

  ראש הממשלה הבהיר כי מטרת הבחינה הנוספת להבטיח שהליכי התכנון והבנייה, כפי שיקבעו בחוק החדש, יגבירו את השמירה והבקרה על המינהל הציבורי התקין ועל טוהר המידות. הליך הבחינה הנוספת יבוצע בתקופה הקרובה במסגרת ועדת השרים לענייני חקיקה שדנה בהצעת חוק התכנון והבנייה.
  http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20100421_44559

 7. דוגמה לרגישות :

  על הוראת ראש הממשלה כאמור בתגובה 6

  כבר ניתנה כאן תשובה
  "בקשת לקבל הסתייגויות ולרכז אותן למסמך שתעבירי לח"כ איתן כבל (אשלח לו העתק).
  אני מזהה את הכניסה לפרטי פרטים כאן כעיסוק בצבע הרצועות של כותונת כפייה.
  החוק הזה כולו הוא רע! לא רק דרך קבלתו – כולל ההתעלמות מהמלצת בג"צ.

  מינהל התכנון במשרד הפנים עמל כבר זמן רב על תיקון מספר 90 לחוק הקיים.
  תיקון זה עונה על המומים הקיימים בחוק שעיקרם ערבוב הרישוי עם התכנון.
  ראה"מ – חובב מרפסות ידוע – מביא את הסגירה שלהן כדוגמה לאותם מומים.
  סגירה זו אינה עניין תכנוני, היא עניין של רישוי.
  מראי מקומות לעיון ברפורמה בכלל וגם בתיקון 90 הם כאן, במרוכז".

  התכתבות בין לקסי לעינת וילף
  http://www.blacklabor.org/?p=18265

השארת תגובה

חשוב: בקרת תגובות מופעלת ועלולה לעכב את תצוגת תגובתכם. אין סיבה לשלוח את התגובה שנית.

עקב תקלה טכנית האתר נופל וקם לסירוגין.

אנו ממליצים להעתיק תגובות (קונטרול+סי) לפני שליחתן, כדי למנוע מפח נפש אם האתר נופל בדיוק אחרי שהשקעתם בתגובה ארוכה.