מינוי מקורבים – נושא חשוב ולא מעניין

השר פואד בן-אליעזר יכול להיות רגוע – מבקר המדינה לא העביר את ממצאיו בנושא מינוי מקורבים וקרובי משפחה לבדיקת היועץ המשפטי. מנחם רבוי – nfc

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Leave a Reply