נסים זאב נזכר ברכוש המזרחיים

ח"כ נסים זאב הגיש הצעת חוק שמטרתה לחייב את הממשלה לתבוע את רכוש יהודי מדינות ערב שהם השאירו מאחור כשעלו ארצה. הני זובידה מתרעם כנגד הצעת החוק החצופה כלשונו שנזכרת קצת מאוחר בזכויות המזרחיים, וזאת למטרות הכשלת המו"מ המדיני

מאת: הני זובידה

הרצחת, רצחת שוב ואז ניסת בכול הכוח לתבוע את הירושה!

הני זובידה

נו, זה שאין חוצפה בארץ רובנו יודעים. זה שאנו עוברים כל גבול זה ברור. זה שאנחנו פשוט קהים מבחינה רגשית ומרשים לעצמנו להתעמר בחלקים נרחבים באוכלוסיה זה גלוי ומצוי לאור יום. זה שכיום זה נעשה ע"י העברת חוקים בכנסת זה חידוש.

ובכן הסיפור שהיה כך היה, בשנות החמישים כמה אנשים בצמרת השלטון בישראל החליטו שעקב המאזן הדמוגרפי המדינה החדשה יש להביא את יהודי מדינות ערב ומדינות האיסלם לישראל. אך כבר אז זה היה ברור כי אין זה מאהבת מרדכי כי אם משנאת המן! לא, לא בדיוק רצו את אותו גל עליה, היה כורח להביאו לכאן, לא הם לא היו האחים האובדים כפי שמנסים לצייר זאת היסטורית אפילו לא בני דודים רחוקים וזאת על פי חברי אותה אליטה.

כעת שנים לאחר אפליה ודיכוי, בין אם ממסדיים או חברתיים, מתנקזים לחשבון שיש למדינה אל מול הפלשתינאים בשטחים הכבושים. על מה ולמה? היות ועד היום יש לפלשתינאים דרישות מהמדינה עקב הכיבוש וההשתלטות על רכוש רב בשטח ישראל לאחר המלחמות השונות, החליטה מדינת ישראל להעמיד את שני הנרטיבים זה מול זה. מחד הנרטיב הפלשתינאי – והפיצויים המגיעים לפלסטינאים על מה שנעשה להם במשך שנות קיום -המדינה, ומאידך, היהודים-הערבים או לשון החוק "פליטים יהודים מארצות ערב".

מכבסת מילים זו באה לא על מנת לקדם הסכם שלום, או לפי מקדמי החוק לשמר ולעגן את זכויות היהודים-הערבים על רכושם! זו באה על מנת לתת אישור למדינה לסחור ברכוש היהודים-הערבים כנגד הפיצויים שהמדינה תצטרך לשלם לפלשתינאים. יופי של הסדר! בזמן שהמדינה לחמה על מנת להשיג פיצויים לניצולי שואה בשנות החמישים, וגם אז לקחה מהם "מעשר" יהודי מדינות ערב לא רק שלא יהיו זכאים לרכושם שהושאר מאחור עקב פעילות המדינה להעלותם כשנות החמישים, המדינה לוקחת לה על עצמה את נושא הרישום וניהול המשא ומתן. משול הדבר הוא פושע המנהל את חקירת הפשע שביצע בעצמו, ובמהלכה ממנה עצמו גם לשפוט.

כמובן שיש כאן משוואה מתמטית פשוטה, קיזוז רכוש הפלשתינאים תמורת רכוש היהודים-הערבים. אודה ולא אכחיש כי לי יש אינטרס אישי בעניין. משפחתי ברחה מעירק בשנת 1971-1973 והשאירה רכוש רב מאחור. לא אינני מוכן שמדינת ישראל תסחור ברכוש משפחתי כנגד הרכוש הפלשתיני. לא אינני מוכן לעשות את העסקה הזו. הסכמי שלום אינם תלויי רכוש, ולמדינה אין שום זכות לסחור ב"סבל הפליטים" שחלק ניכר ממנו נובע ממדיניות ישירה של המדינה והתנהלותה בעת קליטת פליטים אלו.

למזלנו אנו חיים בעולם עם בתי משפט בינלאומיים, ולמקרה ויתרחש סצנריו מבעית זה והמדינה תנסה ליצור אשליה של ייצוג הפליטים רבים מהם יתאחדו ויצאו נגד המהלך בבית הדין הבינלאומי תוך תביעה לקבלת רכושם באופן ישיר ללא תיווך. ופיקציית גרוש יהדות מדינות ערב או "סחר בפליטים" לא תיכון.

הבלוג של הני

לשון הצעת החוק:

הכנסת השמונה-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת                    נסים זאב

פ/1154/18

הצעת חוק לפיצוי פליטים יהודים מארצות ערב במסגרת תהליך השלום, התשס"ט–2009

מטרה 1. מטרתו של חוק זה לשמור על זכויותיהם של יהודים אזרחי מדינת ישראל שעלו ארצה מארצות ערב ועזבו את בתיהם ורכושם בעקבות הקמת מדינת ישראל ומוגדרים כפליטים על פי אמנת הפליטים של האו"ם. (1951 UN Refugee Convention)) (להלן- אמנת הפליטים של האו"ם).
הגדרות 2. בחוק זה –
"פליטים יהודים מארצות ערב" – אזרחי ישראל היהודים שעלו ארצה מארצות ערב בעקבות הקמת מדינת ישראל והותירו בארץ מוצאם רכוש שהיה בבעלותם ואשר מוגדרים כפליטים על פי אמנת הפליטים של האו"ם.
חתימה על הסכם מדיני 3. (א)      ממשלת ישראל לא תחתום, באופן ישיר או באמצעות נציג מטעמה, על אמנה או הסכם מסוג כלשהוא עם מדינה, גוף או רשות, שעניינם הסדר מדיני במזרח התיכון מבלי להבטיח את זכויותיהם של פליטים יהודים מארצות ערב בהתאם לאמנת הפליטים של האו"ם.
(ב)       בכל דיון בנושא הפליטים הפלסטינאים במסגרת משא ומתן לשלום במזרח התיכון, תעלה ממשלת ישראל לדיון את נושא הענקת פיצוי על אובדן רכוש ומתן מעמד שווה לפליטים הערבים שעזבו את רכושם מיום הקמת המדינה ולפליטים יהודים מארצות ערב.
(ג)       הממשלה תגדיר באופן מדויק את הרכוש אשר ייכנס למסגרת הדיון לפי סעיף קטן (ב) לעיל.

דברי הסבר

על פי הצהרת האו"ם בדבר זכויותיהם של עמים ילידים (rights of indigenous people), למדינה יש חובה לפצות ילידים על אדמות ונכסים תרבותיים, דתיים ורוחניים שאבדו להם בעבר; על פי עקרון זה המענה היחיד לתביעת הפלסטינאים ל"זכות השיבה" היא פיצוי הולם על פי החלטת האו"ם לזכויות הילידים.

מוצע כי במקביל הממשלה תפעל על פי החלטות האו"ם להשבת פליטים בעניין פיצוי הולם למיליון

וחצי יהודים שגורשו או ברחו ונאלצו לעזוב את בתיהם ורכושם בארצות ערב מאז קום המדינה.

הקונגרס האמריקאי קיבל החלטה ( HRES 185 EH) בפברואר 2008 שקבעה כי היהודים אשר גורשו או ברחו מבתיהם בארצות המזרח התיכון מוגדרים כפליטים על פי ההגדרה המפורשת באמנה הפליטים של האו"ם. עוד נקבע כי על ארצות הברית חלה החובה לדרוש בשיחות על תהליך השלום במזרח התיכון שיוענק אותו מעמד לפליטים בני כל הדתות כולל יהודים ונוצרים כפי שמוענק לפליטים הפלסטינאים, ולמעשה נקבע כי ארה"ב תכיר בעקרון של יחס שוויוני לכל קרבנות הסכסוך הישראלי- ערבי.

בהחלטת המממשלה מיום 28 בדצמבר 2003 (1250) חודשה החלטת הממשלה (34) מיום 3 במרץ 2003 2002. 3. 3 בנושא "רישום תביעות של היהודים יוצאי ארצות ערב", החלטה אשר חידשה החלטת ממשלה מס. 34 בנושא מיום 28 בספטמבר 1969, ולהרחיבה, כפי שפורט בה:

"1) מדינת ישראל תוביל ותרכז את הטיפול בנושא זכויות ורישום התביעות של היהודים שעזבו את ארצות ערב כפליטים, בארץ ומחוצה לה, מול גורמי פנים, גורמי חוץ, ארגונים שונים, קהילות יהודיות המעורבות בנושא, הסוכנות היהודית וגורמי ממשל בחו"ל, תוך הסתייעות בארגונים היהודים השונים ובשיתוף עמם, ככל שיידרש."

על כן מוצע כי ממשלת ישראל תדאג למעמד הראוי לפליטים היהודים במזרח התיכון במסגרת תהליך השלום.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע עשרה על ידי חבר הכנסת נסים זאב (פ/4017/17).

———————————

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ב' בסיוון התשס"ט – 25.5.09

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

7 Responses to “נסים זאב נזכר ברכוש המזרחיים”

 1. א. אני מתפלא על מערכת האתר שהעלתה לפרסום טור הכולל כל כך הרבה הסתה ("הרצחת, שוב רצחת" – ככל הידוע לי, המדינה לא רצחה שום יהודי מזרחי) וטעויות כתיב וניסוח ("כהים מבחינה רגשית", "ניסת" ועוד).

  ב. בקליטת היהודים מכל העולם, ובפרט יהודי המזרח היו בעיות וטעויות רבות. אך בהתחשב בעובדה שהישוב היהודי בארץ, שעמד בשעת הקמת המדינה על כ-600,000 בני אדם, הצליח לקלוט בתוך שנים ספורות מספר עצום של עולים ופליטים, שהגדילו פי כמה את מספר היהודים במדינה (ואת מספר אזרחי המדינה בכלל), אפשר לסכם זאת דווקא כהצלחה עצומה. אין הרבה מדינות ועמים אחרים שהצליחו לקלוט מספר כה גדול של פליטים (במספרים יחסיים ואבסולוטיים כאחד) בהצלחה גדולה יותר.

  ג. אם כבר הכותב מתרעם על "נראטיבים" ועל "מכבסות מלים", אני מציע לו לספור כמה יהודים מזרחיים יצטרפו להגדרה שלו "יהודים ערבים", או יטענו שאין קשר של אחים ו/או בני דודים עם ישראלים בני הלאום היהודי ילידי ארצות אחרות. מה גם שבמאות אלפי מקרים מדובר באחים או "בני דודים" לא רק בלשון המליצה, אלא במובן המילולי של המילה – בזכות נישואים בין בני עדות שונות.

  ד. אם מדברים על אנשים ש"נזכרים לפתע" בנראטיבים, אולי יואיל הכותב ויסביר, מדוע הוא מאמץ את הנרטיב הפלשתיני, שהוא, איך להגיד, מאוד מאוד סלקטיבי בבחירת התאריכים והמקומות שלו.
  למשל: למקרה שהכותב הנכבד לא ידע, הכפר ההרוס וה"כבוש" ליפתא היה פעם הישוב התנ"כי "מי נפתוח". הכפר הפלשתיני ה"כבוש" ענתא היה פעם הישוב המקראי ענתות, וכן הלאה.
  גם בנוגע לעבר הקרוב יותר, אפשר בהחלטה להתווכח בנוגע לשאלה מי השתלט על רכושו של מי: יהודים חיו בחברון, בירושלים, בטבריה ובמקומות רבים אחרים כמעט ברציפות במאות השנים האחרונות. במהלך המאה ה-20 נערכו מספר פרעות אלימות ורצחניות במיוחד נגד יהודים במקומות שונים בארץ.
  בנוסף – כפי שציין נכון נסים זאב – פליטים יהודים שרצו או נאלצו לברוח ממדינות ערב, לפני הקמת המדינה, וגם לאחריה – השאירו מאחוריהם רכוש רב.
  מן הצד השני, הכותב מוזמן לבדוק במחקרים היסטוריים כמה פלשתינים הם צאצאיהם של אנשים שחיו כאן בשנת 1800, וכמה הם צאצאיהם של מהגרים, שהגיעו לארץ במהלך המאה ה-19. על פי איזה מחשבון היסטורי טוען הכותב, שלצאצאים של מהגרים שהגיעו לארץ במאה ה-19 יש יותר זכויות על האדמה והבתים כאן מאשר לצאצאיהם של מי שחיו כאן מאות ואלפי שנים בעבר הרחוק מאוד, ועוד כמה עשרות ומאות שנים בעבר הקרוב יותר?
  הערה: באופן אישי הייתי מעדיף הסדר שלום של שתי מדינות לשני עמים שלא יגלוש לחשבונות היסטוריים כאלה, שאין להם סוף, אלא יתמקד בעתיד, ובפתרון בר קיימא – כולל, כמובן, ויתורים כואבים מאוד מצידנו. מאידך, מכיוון שהפלשתינים מזכירים שוב ושוב את ה"נכבה", אני לא רואה סיבה מדוע אנחנו נסכים להגביל את החשבון ההיסטורי לזיכרון ההיסטורי המאוד סלקטיבי של הפלשתינים.
  אם רוצים הסכם שלום שידבר רק על העתיד, ואיך בונים מכאן הלאה פתרון הגיוני לשני הצדדים – אהלן וסהלן, אני בעד. אם מדברים על פליטים, על רכוש ועל אדמות שנלקחו – אז אין שום צדק היסטורי להגביל את זה לשנים 1947 עד 1948. יש הרבה דברים שקרו כאן, ובשאר רחבי המזרח התיכון, לפני כן ואחרי כן.

 2. ×”× ×™ הגיב:

  שלום איתמר,
  א. על פראפרזה שמעת? או על משחק מילים? מה שמוצא חן בעיניך, תבחר. מצטערים על העריכה הלא מושלמת, פעם הבאה ננסה להעביר את הטקסטים בדיקה יותר מדוקדקת על מנת שלא יצרום לך כל כך.

  ב. אני שמח שאתה חש ×›×™ בהתחשב בעובדה שמדינת ישראל קלטה מספר ×›×” רב של עולים נעשתה עבודה טובה — אני מבטיח לך שאת ×–×” אספר לילדי הגזזת (http://www.planetnana.co.il/ederym13/gazezet.htm)
  וכמובן להורים של ילדי תימן החטופים (http://yeladeinu.wordpress.com/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%AA-%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99-%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%9F/)
  ומעל לכל את כל שאמרת אפיץ בעיקר בערים מוחלשות ופריפריאליות אני מבטיח לך שהכול יתקבל באהבה והבנה. באמת תודה על העבודה הנפלאה של הקליטה אנו מודים.

  ×’. יהודים-עברים, אני יודע ×–×” פורט אל מיתר בעייתי (לא, לא באמת מיתר של גיטרה פראפרזה — אתה יודע), שים לב שהשם עולה מהצעת החוק ולא מדברי שלי "יהודים אזרחי מדינת ישראל שעלו ארצה מארצות ערב" למה מותר ליהודי שנולד בגרמניה להיות יהודי גרמני וזו אינה בעיה לעומת זזאת ×–×” מרתיח אותך עד כדי שאתה מנסה להפנות כנגדי את המזרחים שותפי למאבק? מעניין. אני כמובן מבין אתה ספרת את מאות אלפי המקרים — או שיש לך מידע מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה….אולי לא אבל ניחא למה לבלבל עם העובדות ×–×” משני….

  ד. שוב טעות בידך, אני אינני מאמץ את הנרטיב הפלשתיני המדינה בכבודה ובעצמה עושה זאת על ידי אישור החוק! קשה, אני יודע, אבל פשוט צריך לקרוא ולא להיטפל לזוטות ראה מתוך הצעת החוק "בכל דיון בנושא הפליטים הפלסטינאים במסגרת משא ומתן לשלום במזרח התיכון, תעלה ממשלת ישראל לדיון את נושא הענקת פיצוי על אובדן רכוש ומתן מעמד שווה לפליטים הערבים שעזבו את רכושם מיום הקמת המדינה ולפליטים יהודים מארצות ערב." וזו רק דוגמא אחת לקבלת הנרטיב הפלסטיני.

  עמדתך האישית מעניית שהרי שללת את כל הדברים הללו בעצם אי קבלת הנרטיב הפלסטיני, אני אינני מעוניין להביא את הנושא לפתרון על גבי.

  רוצים שלום, אחלה, אין שום בעיה תחתמו עם הפלסטינים כל הסכם, אך אין לך למדינה או לשום ארגון אחר הזכות "לברטר" ברכושי או רכוש המזרחים. אתם תשלמו פיצויים לפי ההסכם לפלסטינים ולא תעשו החלפות רכוש! רוצים החלפות תעשו זאת עם הרכוש היהודי באירופה את הרכוש שלנו עזבו בשקט, אנחנו כבר נגיע להסדרים לאחר הסכם השלום! פשוט לא?

  אתה רוצה לשאת ולתת בשמך, לא בשמי כולל הרעיונות שלך לגבי חלוקות זמן ועוד שאר מיני ירקות…

 3. שחר: יהודי ארצות ערב נמלטו בגלל הגזענות הגיב:

  יהודי ארצות ערב נמלטו ממדינותיהם עקב הסתה ואווירה עכורה במקרה הטוב כמו במרוקו, ובמקרה הרע כמו בלוב עקב פוגרמים.
  הגזענות כלפי היהודים בארצות ערב לא נולדה עם הקולניאליזם אלא עם חוקי עומר, ונמשך בתקופת העצמאות כחלק מנסיון של השליטים להסית את האספסוף, ולחמוד את רכוש היהודים.
  היו הרבה יהודים לא ציונים שהיו מוכנים להמשיך לחיות בארצות ערב, אך המוסלמים רדפו גם אותם.
  אני חושב שבמסגרת הסכם שלום עתידי יש לפצות הן את הפליטים הפלשתנאים והן את הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב.

 4. ק. טוכולסקי הגיב:

  בשנת 1958 סבא שלי עזב את רומניה ועלה לארץ, את המפעל שהיה לו שם הוא איבד עוד בזמן המלחמה ואת מעמדו כמנהל מפעל תחת השלטון הקומוניסטי הוא איבד בגלל שבמקום להיות נשוי לבת משפחה של צאוצסקו הוא היה נשוי לסבתי, שאחותה הייתה נשואה לי. שרייר המתחרה היהודי של צאוצסקאו, לא חשוב אני מתפזר. מה שחשוב הוא שהוא בא בלי כלום, הוא שוכן במעברת רמת ורבר בפתח תקווה, אחרי שנה הוא כבר לא היה במעברה, סבתא שלי והוא יצאו לעבוד, שכירים אחר כך הוא נהיה שותף במקצוע שלו, סוחר עצים, לא מפעל כמו ברומניה אבל בעסק. על הרכוש לא דברו, אבוד, סבי וסבתי מתו לפני נפילת צאוצסקו, אחרי כבר דיברו על החזרת רכוש מלפני המלחמה, לא אמא שלי ולא אחיה הלכו לחפש את האתונות ברומניה.

  אני מספר את כל זה כי הרדיפה אחרי הרכוש האבוד 50 שנה אחרי קצת מגוכחת ולא מפתיע אותי לשמוע מי מציע את החוק.

  אחת הצורות לסיים את הסכסוך זה להבין שמה שהיה היה. הרכוש ביפו או בעיראק, בחיפה או בתימן, בירושלים המערבית או המזרחית, ברמלה או בסוריה.

  לכולנו יש שורשים עשירים בגולה, למעט כמה גליציאנים אני לא מכיר אף אחד שמספר על סבא חסר כל שהיה פועל קשה יום בורשה או בבגדד, אבל המאה ה-20 הייתה יותר מכל מאה של פליטים והגירה כתוצאה ממצוקה, אוכלוסיות נעו על הגלובוס ממקום למקום ורוב הזמן חלק מהרכוש אם לא הכל נשאר מאחור. היכולת להתחיל להתקדם בחיים תלויה גם ביכולת להשאיר את הדברים מאחור.

  ניקח לדוגמא סיפור לא מכאן, 11 מיליון פליטים גרמנים שנמלטו או גורשו מפולין, הונגריה, צכיה בקיצור הלכו מערבה מאזורים שהיו גרמניה או חלק מהאימפריה האוסטרוהונגרית או אפילו מיעוטים גרמניים רחוקים יותר, בחזרה לגרמניה. 2 קבוצות עיקריות, פליטים ממזרח פרוסיה ושלזיה שהגיעו למזרח וצפון מערב גרמניה ודי השתלבו. איש לא פיצה אותם, הם לא ביקשו מאיש דבר , החלומות על הרכוש האבוד נחלמו בשקט בלילה. הם השתקמו והשתלבו ולא תובעים מאף אחד כלום. לבאווריה השמרנית והמתבדלת הגיעו גרמני הסודטים, הם נקלטו אותו דבר אבל באווירה של אתם אמנם גרמנים אבל לא באוורים לא פרנקונים ולא שוואבים (4 השבטים הבאוורים), עד היום ארגוני הגרמנים הסודטים תובעים את הרכוש שנשאר מאחור.

  לפעמים עדיף לדעת מתי לוותר. אז נכון פה בישראל כל מי שמקפיאים לו את הבנייה תובע פיצויים לדורות, אבל עדיין, אני לא יודע מה עבר לניסים זאב בראש, אני פשוט מרגיש שזה קצת עלוב.

  מדינת ישראל קלטה מהגרים חסרי כל, מישהו מהם נותר חסר כל? האם לא נבנו כאן בכספי האזרחים ובכספי השילומים מערכות בריאות ורווחה, דיור ציבורי ודיור פרטי. האם מי שגר במושב על אדמה של כפר ערבי בשפלת יהודה באמת רוצה לותר על הנחלה שלו בשביל מגרש במוצול?

  במקום לריב על העבר בואו נסתכל לעתיד. את הבתים של אבותי בבוקובינה, בוקרשט, יאסי, הריינלאנד איש לא יחזיר לי, לא צריך טובות. חלאס בס, מספיק ודי גנוג, איכ הבה קיין מהער כויח.

 5. ×”× ×™ הגיב:

  שחר, חלק מסכים וחלק לא, נושא הרדיפה הוא שאלה מהותית לפחות בנושא יהודי עירק מי התחיל ולמה ומה היה תפקידה של המחתרת הציונית אז, זהו נושא לדיון אחר. אך בנושא הפיצויים אני מסכים למרות שלא הבנתי ממך מי ינהל את המאבק הפילטים בעצמם או המדינה בשמם. אם זה המדינה הרי שאני מתנגד בכול תוקף!

  טוכולסקי (אני משתמש בשם ×”×–×” ×›×™ אין שם פרטי…) נו למה ציפיתי, הרי די לקרוא את הסיומת שלך על מנת להבין מה ועם מי יש לי עסק, יקולון עידנה אלי מה לו בל מלו מאל….אני מקווה שהבנת וזה מסכם את כל הטיעון הריק מתוכן והפטרוני שלך.

  מעניין מה היית אומר אם מישהו ×”×™×” מציע להפסיק לדון בשואה, או שמילותיך להפסיק לריב על העבר ולהסתכל על העתיד….אה נכון ×–×” לא אותו דבר מי קובע אינתה ובס אינתה….

 6. אבי הגיב:

  הני ואיתמר-

  1. "הסתה"- איתמר, אם לכל דבר היינו קוראים הסתה ,לא היה פה בסוף חופש דיבור. זאב, זאב, אתה מכיר?

  2. הני, אני מקבל את עיקרי דבריך. אני חושב שהם לגיטימיים לחלוטין. רק אני לא חושב שהחוק מדבר על האופן/המנגנון שבו ייושב הפיצוי ליהודי ערב. הקיזוז זה רעיון שאתה העלית, ולא לשון החוק. מה שכן, לשון החוק שם את הדברים בהקשר של מו"מ עם הפלשתינים, שזה דבר ראוי ונכון [ולא בהכרח כתנאי שנועד להציב מכשול למו"מ]. ולכן אני רואה בחוק יוזמה מבורכת, פשוט כי הוא חותרת לצדק. העובדה שרבים היו מעדיפים להישאר בארצות ערב, זה טוב ויפה, אבל עובדה שהם פה, ולא בכדי. הם פה בהקשר של הקמת המדינה והסכסוך הישראלי-ערבי במישרין- לטוב ולרע- ולכן גם הם עדיין פה.
  [מה שעושה פחות רלוונטי את הסיפור של היהודים שהגיעו מהארצות הקומוניסטיות, כמו טוכולוסקי, או של הוריי, שהגיעו מגרוזיה. ומה גם שהסיפור הקומוניסטי התיימר להציג ניטרליות לאומית/אתנית, ונישל אגב כך את היהודים, כמו גם את שאר הבורגנים מהונם.]

  3. היהודים הערבים- אני מסכים שאפשר לראות במזרחים כיהודים-ערבים, כמו שבאשכנזים יהודים אירופאים. ואולם ההבדל העצום שיוצר את האנטגוניזם למושג "יהודי-ערבי" הוא הסכסוך הערבי-ישראלי. אף אחד לא היה מוכן לראות את עצמו כאויב במדינתו שלו. ולכן גם למזרחים יש אינטרס לבדל את עצמם מהערבים בישראל. [אגב, מאותה סיבה, בין היתר, אני מעדיף את הביטוי האחרון ולא את המושג "פלשתינים".] מה גם שאני בטוח שמחר הערבים לא יסכימו לתת דרכונים ואזרחות כפולה ליהודי ערב.

  ככלל אני חושב שהרעיון שעומד מאחורי המושג הרדיקלי נועד להסיר את התיוג השלילי מעל המזרחיות/ערביות. אבל לטעמי אני בספק אם המשימה הזו תושלם בלי שהאשכנזי יראה בעצמו גם הוא כמזרחי, בלי שהמערב ימצא את המזרחיות שלו, ושהערבי ימצא את היהדות/נצרות/מערביות שלו. כלומר העיקרון של ה"הדדיות" חשוב, וגם התובנה שיש פה מאבק ערב-מערב (לאו דווקא צבאי), ושכולנו בישראל (אשכנזים/מזרחים/ערבים ישראליים) נמצאים במלקחיים שלו. השאלה היא למה הסכסוך הזה מתקיים? וזה כבר לדיון אחר.

  מאמר על תיאורית התיוג של ד"ר עזיזה כזום:
  http://virtual2002.tau.ac.il/users/www/41944/kria/3%20kazum.pdf

  4. אם יש משהו שלא הכי אהבתי במאמר ובתגובות שליוו אותו הוא נימת הדברים, ואת הכעס המוגזם- גם אם מובן מקורו. השסע העדתי הוא משמעותי, וקיים, מעורר רגשות מכל הצדדים, ואסור להתעלם ממנו, וצריך לקרוא לילד בשמו (אשכנזים, מזרחים). אבל יש גם דרך איך לעשות את זה, בלי לייצר אנטגוניזם נגדי.

  5. הצעה להמשך- לקחת את הדרישה של הני ולהעביר אותה לח"כים ישירות, ואפשר להשתמש בגוף כמו הקשת המזרחית. אם כי כאמור אני לא בהכרח הייתי משתמש בכל הטיעונים שהועלו פה.

  טוכלוסוקי-

  ראה תשובתי בסעיף 2.

 7. אבי הגיב:

  הנרטיבים של הפליטות- יש דמיון ושוני בין הפליטות של המזרחים לעומת הפלסטינים. הדבר החשוב שמחבר אותם זה לזה הוא הקמת המדינה והסכסוך ערבי-ישראלי. ואין לי סבלנות כרגע להתדיין על הפרטים ההיסטוריים ועל השאלות האם המזרחים/פלשתינים גורשו/נאלצו לעזוב/עודדו לעזוב וכדומה. קשה לראות את זה כה שחור ולבן.

Leave a Reply