מפלגת העבודה מחויבת להקים אתר אינטרנט

המוסד לבירור עתירות של מפלגת העבודה מותח ביקורת על ראשי המפלגה, וקובע ×›×™ בניגוד למתחייב, אין דמוקרטיזציה במפלגה. המוסד גם הורה למזכ"ל להקים תוך 60 יום אתר אינטרנט למפלגה, שבו ×™×”×™×” ניתן לצפות גם בתקנונים ובהחלטות. משה ריינפלד – Nfc

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

3 Responses to “מפלגת העבודה מחויבת להקים אתר אינטרנט”

  1. […] עדיין אין אתר אינטרנט מתפקד. לפני יותר מחודשיים פרסמנו כאן קישור להחלטה במוסדות מפלגת העבודה שחייבה את איתן כבל […]

  2. […] – מכתבי אכזבה עמוקה וייאוש. העובדה שלמפלגת העבודה לא היהועדיין אין) אתר אינטרנט מתפקד ודינמי ( שיחקה לטובתנו. […]

  3. […] אלא שהזמן חלף, חובות המפלגה המשיכו להעיק, ואפילו החלטת “המוסד לבירור עתירות” שחייבה את כבל לקיים […]

Leave a Reply