מורי היל"ה לחברה למתנסים: נהלו עמנו מו"מ קיבוצי

הזוכה במכרז הפעלת מורי היל"ה היא החברה למתנסים. טיוטת הסכם העבודה שנשלח למורים, כוללת סעיפים שאינם מקובלים עליהם,  עו"ד יפעת סולל, סיעת מר"צ בהסתדרות, במכתב למר איתן מזרחי מנכ"ל החברה, מבקשת לגשר על הפערים במו"מ בהקדם

 

1 בספטמבר 2009

 

לכבוד

מר איתן מזרחי

מנכ"ל חברת המתנ"סים

 

א.נ,

הנדון: ניהול מו"מ קיבוצי – מורי היל"ה

 

שמחנו לשמוע, על כי נכנס לתוקף המכרז החדש וכי חברת המתנ"סים תמשיך לנהל את פרויקט היל"ה.

יחד עם זאת, מקריאת טיוטת הסכם העבודה שנשלח למורים, עולה שורה של בעיות ונתגלו בו סעיפים שאינם מקובלים על מורי היל"ה, בהם:

ס' 11 – לא מקובל, כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה להודיע לעובד על שינוי במקום עבודתו, ימי עבודתו ושעות עבודתו;

ס' 13 – העובדים נדרשו להשיב את פיצויי הפיטורים ועל כן מדובר בסעיף הסותר על מצבם החוקי, לפיו הם ממשיכים להיות עובדי החברה, ברצף, על כל המשתמע מכך;

ס' 16 – לא מקובל, כי לא ישולם רטרואקטיבית למורה שאיחר להביא את האישורים הנדרשים להוכחת הוותק. הוכחת הוותק מצויה לעיתים שלא בידי העובד ואין להענישו על עיכובים של גורמים אחרים.

ס' 17 – עובדים במערכת מורים, אשר הינם בעלי וותק רב, אולם אינם מחזיקים בתואר ראשון או בתעודת הוראה. יש לכתוב מפורשות, כי חישוב הוותק והסכום לתשלום יכול גם לגביהם.

בחישוב הוותק יש לקחת בחשבון גם מי שנצברו לזכותו שנות וותק בצה"ל.

ס' 22 – יש לשלם קצובת נסיעה, בהתאם להוצאות העובד בפועל, גם אם אלה עולות על האמור בצו ההרחבה.

ס' 24 ה', ו' – לא ניתן לבטל שיעורים ככלל – הודעה בדבר ביטול צריכה להנתן לפחות שבוע ימים מראש. עובד יקבל תשלום מלא על שיעורים שבוטלו, שלא בהודעה מראש.

ס' 28,29 – הס' אינו עולה בקנה אחד עם החוק – אין לשלול הודעה מוקדמת בעת פיטורים, אסור לקזז משכר עבודה ואסור לשלול פיצויי פיטורים. אנו רואים בחומרה נסיון להפחיד עובדים עם סעיפי חוזה שאינם עולים בקנה אחד עם החוק.

כמו כן לא מוסדרים בחוזה התנאים המיוחדים של המורים המלמדים במסגרות הסגורות.

אין בחוזה התייחסות לשעות העבודה הנדרשות (בשהייה במקום העבודה) שאינן שעות הוראה אפקטיביות. יודגש, יש לשלם על שעות אלה.

כן ברור כי ס' 2, אשר קובע כי המורים מתחייבים גם על נספחים שיוספו לאחר החתימה אינו לגיטימי ואולי אין טעם לציין – אך ס' 23 ד', אשר עניינו שלילת פיצויי פיטורים מפנה לס' חוק שאינו קיים.

לאור כל האמור לעיל, אנו מבקשים כי תקבע בהקדם ישיבת מו"מ, בתקווה שניתן יהיה לגשר על הפערים ולא יהיה צורך בנקיטה באמצעים ארגוניים.

 

בכבוד רב,

יפעת סולל, עו"ד

סיעת מרצ בהסתדרות

בשם ועד מורי היל"ה

העתקים:  חברי ועד מורי היל"ה

 

Tags: , , , ,

4 Responses to “מורי היל"ה לחברה למתנסים: נהלו עמנו מו"מ קיבוצי”

 1. אהרן לוינשטיין הגיב:

  הגיע הזמן שמעסיקים אשר עוברים על חוקי העבודה יתקלו בהתקוממות.
  קיפוח זכויות עובדים מהווה ניצול ציני של יחסי עבודה מעוותים לפיהם המעסיק מכתיב את התנאים. ( לא טוב לך אל תעבוד אצלי).
  רק באמצעות התארגנות עובדים יחד עם עורך דין צמוד ( המתמחה בדיני עבודה) ניתן להלחם ולנצח את המעסיקים הנצלנים והמקפחים אשר מנסים לעשוק ולגזול את המגיע לעובדיהם.

 2. גיורא הגיב:

  החברה למתנסים אינה מכירה בוותק שרות צבאי כמורה חיילת, ועבודות הדרכה.
  וזאת שבעבר במכרז הקודם אכן הכירה בהם כשנות וותק בהוראה.
  ממש חוסר אחריות, גזל, התנערות מאחריות, בושה ושפלות להיות מורה בחברה למתנסים.

  עושקים מורשים! וכנראה עם גב חזק.

 3. נעמי ט הגיב:

  יצא מכתב, ועכשיו?

 4. שרית הגיב:

  אז איפה הדברים עומדים היום? האם הושוו תנאי ותק והשכלה עם אלה של משרד החינוך?

Leave a Reply