עצומת תמיכה בעובדי קסטרו

בחודש האחרון קמה נציגות עובדים חדשה במרכז הלוגיסטי של רשת הביגוד "קסטרו". העובדים התארגנו כדי לשפר את שכרם, שנשחק בשנים האחרונות ונותר קפוא במשך שלוש השנים האחרונות, לקבל פיצוי הולם בעבור עבודה בשעות חג ולילה, ועוד.

חשוב מכל הם התארגנו כדי שיוכלו להגן על תנאיהם ואף לשפרם באמצעות ועד עובדים, במסגרת יחסי עבודה קיבוציים. רבים מן העובדים הם בעלי משפחות, ומבקשים להתפרנס בכבוד.

לאחר מספר פניות של נציגות העובדים (שמייצגת רוב מוחלט מקרב העובדים) עומדת הנהלת קסטרו בסירובה לדבר עם הנציגות ולהכיר בה תוך שהיא מתנכלת ומפעילה לחצים על עובדים ובמיוחד על נציגות העובדים. סירובה העיקש של ההנהלה לפניות הנציגות, שנעשו תוך הפגנת סבלנות גדולה מצד העובדים, מהדהד באוזני כל מי שזכויות דמוקרטיות בכלל וזכויות עובדים בפרט חשובים לו. סירוב זה הוא בעצם פגיעה חמורה בזכותם של עובדים להתארגן – זכות דמוקרטית בסיסית.

אנו קוראים לכל מי שתומך בזכויות העובדים ובדמוקרטיה לצרף את חתימתו לעצומה ,להפגין תמיכה בעובדים ולאלץ את ההנהלה להכיר בזכותם הבסיסית והדמוקרטית של העובדים להתאגד.

צרפו חתימתכם לעצומה

Tags: , , , , , ,

2 Responses to “עצומת תמיכה בעובדי קסטרו”

  1. עצומת תמיכה בעובדי קסטרו…

    בחודש האחרון קמה נציגות עובדים חדשה במרכז הלוגיסטי של רשת הביגוד “קסטרו”. הנהלת קסטרו עומדת בסירובה לדבר עם הנציגות ולהכיר בה תוך שהיא מת…

  2. עצומת תמיכה בעובדי קסטרו…

    בחודש האחרון קמה נציגות עובדים חדשה במרכז הלוגיסטי של רשת הביגוד “קסטרו”. העובדים התארגנו כדי לשפר את שכרם, שנשחק בשנים האחרונות ונותר קפ…

Leave a Reply